Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης () ενημέρωσε τους ασφαλισμένους που δικαιούνται επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου – το οποίο έχει προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικής οφειλής

έτους 2017- ότι τα ποσά θα πιστωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του .
«Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ενημερώσει το ατομικό μητρώο τους με τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) που επιθυμούν, να προβούν άμεσα σε καταχώρησή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά στοιχεία “Στοιχεία Επικοινωνίας”».