Επιλέγουν τις εισφορές τους 1,44 εκατ. μη μισθωτοί έως τις 12 Μαρτίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔19/02/2020 - 21:03 | Author: Newsroom Ipaidia

Μέχρι τις 12 Μαρτίου θα πρέπει 1,44 εκατ. μη μισθωτοί, , αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι να επιλέξουν την ασφαλιστική κλίμακα που επιθυμούν για ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης, επικουρικής και εφάπαξ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες.

Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, ενώ οι υγείας διατηρούνται σταθερές από το 2ο επίπεδο και άνω. Η προσαύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης καθιστά τα ανώτερα επίπεδα εισφορών περισσότερο ελκυστικά, διότι οι αυξημένες εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος ενισχύουν την ανταποδοτική παροχή, ήτοι τη μελλοντική σύνταξή του.

Στο νομοσχέδιο θεσμοθετείται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης (τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ) τους. Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση διευρύνεται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και καταργείται η χρέωση για τους νέους επιστήμονες που όφειλαν να επιστρέψουν το υπόλοιπο ποσό λόγω μειωμένων εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.

Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για τους προερχόμενους από τον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΤΑΑ θα ανέρχεται στα 220 ευρώ το μήνα (μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας). Συνεπώς οι επαγγελματίες θα πρέπει από τον Ιανουάριο να πληρώνουν κατ’ ελάχιστο 220 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών υγείας και 10 ευρώ υπέρ του κλάδου ανεργίας. Οι υπόλοιπες 5 προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται στα 262 ευρώ, 312 ευρώ, 373 ευρώ, 445 ευρώ και 576 ευρώ.

Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών του νέου συστήματος. Την υποκατώτατη εισφορά θα την δικαιούνται όλοι οι νέοι επαγγελματίες και όχι μόνο οι επιστήμονες, ακόμη και όσοι προέρχονται από τον πρ. ΟΑΕΕ. Τα 84 ευρώ που υπολείπονται από την πρώτη και ελάχιστη ασφαλιστική κατηγορία δεν θα συνιστούν ασφαλιστική οφειλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

1η κατηγορία 155

2η κατηγορία 186

3η κατηγορία 236

4η κατηγορία 297

5η κατηγορία 369

6η κατηγορία 500

Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το ποσόν της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί στα 93 ευρώ όπου κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για 5 έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους.

Οι εισφορές υγείας

Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί:

Ποσά εισφορών σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1η κατηγορία 5 50

2η κατηγορία 6 60

3η κατηγορία 6 60

4η κατηγορία 6 60

5η κατηγορία 6 60

6η κατηγορία 6 60

Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί:

Ποσά εισφορών σε ευρώ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

3 30

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους.

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες Για το 2020 Για το 2021 Για το 2022

1η κατηγορία 87 89 91

2η κατηγορία 104 107 110

3η κατηγορία 132 136 139

4η κατηγορία 166 171 175

5η κατηγορία 207 212 218

6η κατηγορία 280 288 295

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Οι εισφορές υγείας

Από 1-1-2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται:

Ασφαλιστικές κατηγορίες ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1η(υποχρεωτική) 3 29

2η κατηγορία 3 35

3η κατηγορία 3 35

4η κατηγορία 3 35

5η κατηγορία 3 35

6η κατηγορία 3 35

Εισφορές εφάπαξ για αυτοαπασχολούμενους

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1-1-2020 σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η κατηγορία 26

2η κατηγορία 31

3η κατηγορία 37

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης για αυτοαπασχολούμενους

Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατατάσσονται σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)

1η κατηγορία 42

2η κατηγορία 51

3η κατηγορία 61

ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)

1η κατηγορία 39

2η κατηγορία 47

3η κατηγορία 56  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: