:  Η κυβέρνηση έχει ως στόχο οι δικαιούχοι να αυξηθούν σημαντικά. Αναλυτικότερα, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του φετινού επιδόματος θέρμανσης θα αυξηθούν μεταξύ 20% και 30% με παράλληλη γενναία αύξηση της προσαύξησης για κάθε προστατευόμενο τέκνο από τις 2.000 ευρώ στις 3.000 ή ακόμη και στις 4.000 ευρώ.

Εντός των ημερών αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις, οπότε κάνει πρεμιέρα η διάθεση του με μειωμένο ειδικό φόρο.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανώτατα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα εγκρίνεται η χορήγηση του θα αυξηθούν:

α) Από τις 12.000 ευρώ στις 15.000 – 16.000 ευρώ για τους άγαμους.

β) Από τις 20.000 ευρώ στις 24.000 – 26.000 ευρώ για τους έγγαμους και τους συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα.

γ) Από τις 22.000 ευρώ στις 26.000 – 28.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Επιπλέον, η προσαύξηση των εισοδηματικών ορίων λόγω ύπαρξης εξαρτώμενων τέκνων εξετάζεται να αυξηθεί από τις 2.000 ευρώ στις 3.000 – 4.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ως εκ τούτου:

* Το εισοδηματικό όριο χορήγησης του για μια τριμελή οικογένεια θα αυξηθεί από τις 22.000 ευρώ (20.000 ευρώ για τους γονείς + 2.000 ευρώ προσαύξηση για το 1 τέκνο) στις 27.000 – 30.000 ευρώ (24.000 – 26.000 ευρώ για τους γονείς + 3.000 – 4.000 ευρώ για το 1 τέκνο).

* Το εισοδηματικό όριο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για μια τετραμελή οικογένεια θα αυξηθεί από τις 24.000 ευρώ (20.000 ευρώ για τους γονείς + 4.000 ευρώ προσαύξηση για τα 2 τέκνα ) στις 30.000 – 34.000 ευρώ (24.000 – 26.000 ευρώ για τους γονείς + 6.000 – 8.000 ευρώ για τα 2 τέκνα).

* Το εισοδηματικό όριο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για μια πενταμελή οικογένεια θα αυξηθεί από τις 26.000 ευρώ (20.000 ευρώ για τους γονείς + 6.000 ευρώ προσαύξηση για τα 3 τέκνα ) στις 33.000 – 38.000 ευρώ (24.000 – 26.000 ευρώ για τους γονείς + 9.000 – 12.000 ευρώ για τα 3 τέκνα).

Με αυτές τις παρεμβάσεις στα εισοδηματικά όρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης εκτιμάται πως θα καταστούν δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής το 80%-85% των ελληνικών νοικοκυριών τα οποία δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από τα νέα σημαντικά αυξημένα όρια ετήσιου εισοδήματος.

Πέραν της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθεί στα ύψη ο αριθμός των δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος, η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει να αυξήσει κατά 20% σε σύγκριση με φέτος τα ποσά του επιδόματος, που θα χορηγηθούν στις αρχές του 2022.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί τον προσεχή Δεκέμβριο, το βασικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης θα αυξηθεί από τα 220 ευρώ που είχε καθοριστεί για το 2021 στα 264 ευρώ για το 2022. Το νέο αυξημένο ποσό των 264 ευρώ θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού του επιδόματος για όλες τις περιοχές της χώρας και για όλους τους δικαιούχους. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 264 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί (με βάση περυσινή απόφαση για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος) για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Π.χ. για κάθε δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 264 ευρώ x 0,43 = 113,52 ευρώ και με τη στρογγυλοποίηση στα 114 ευρώ. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 114 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 10%. Συνεπώς, εάν έχει 1 τέκνο το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 125 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 137 ευρώ κ.ο.κ.

Το ποσό του επιδόματος που θα προκύπτει κατά τα ανωτέρω δεν θα μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 96 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 780 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος δεν εξετάζεται να αλλάξουν.

Το επίδομα θα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η κύρια κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Περιοχή Επίδομα θέρμανσης

 

2020-2021 2021-2022
Αττικής (Δήμος Αθηναίων, οικισμός Αθήνα) 114 ευρώ 137 ευρώ
Αττικής (Δήμος Πεντέλης, οικισμός Πεντέλη) 181 ευρώ 237 ευρώ
Αττικής (Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οικισμός Βουλιαγμένη) 83 ευρώ 100 ευρώ
Κορινθίας (Δήμος Νεμέας, οικισμός Καστράκιον) 252 ευρώ 302 ευρώ
Αχαΐας (Δήμος Πάτρας, οικισμός Πάτρα) 80 ευρώ 96 ευρώ
Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης, οικισμός Θεσσαλονίκη) 188 ευρώ 226 ευρώ
Φλώρινας (Δήμος Φλώρινας, οικισμός Φλώρινα) 312 ευρώ 374 ευρώ
Καβάλας (Δήμος Καβάλας, οικισμός Καβάλα) 202 ευρώ 242 ευρώ
Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων, οικισμός Τρίκαλα) 178 ευρώ 214 ευρώ
Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, οικισμός Ηράκλειο) 80 ευρώ 96 ευρώ
Κυκλάδων (Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, οικισμός Ερμούπολη) 80 ευρώ 96 ευρώ
Πέλλας (Δήμος Εδεσσας, οικισμός Εδεσσα) 257 ευρώ 308 ευρώ
Ημαθίας (Δήμος Βέροιας, οικισμός Κάτω Βέρμιον) 421 ευρώ 505 ευρώ
Κιλκίς (Δήμος Παιονίας, οικισμός Λιβάδια) 386 ευρώ 463 ευρώ
Σέρρες (Δήμος Σερρών, οικισμός Ανω Βροντού) 367 ευρώ 440 ευρώ
Πρέβεζας (Δήμος Πρέβεζας, οικισμός Πρέβεζα) 95 ευρώ 112 ευρώ

* για δικαιούχο με 2 παιδιά. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα προς τα πάνω στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.