Ποιες αιτήσεις για το ακυρώνονται. Διευκρινίσεις από το υπουργείο για τους δικαιούχους και τις αιτήσεις τους.

Λόγω συνεχούς ροής αιτήσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, δόθηκε παράταση ως τις 5 Ιουλίου στις αιτήσεις για την επιδότηση ρεύματος. Την ίδια ώρα, πολλοί δικαιούχοι υπέβαλαν την αίτηση για το  και, ενώ βρισκόταν στο στάδιο της εκκαθάρισης, είδαν στη συνέχεια την κατάσταση της αίτησης να μεταβάλλεται σε «εκκρεμεί υποβολή». Αυτό έγινε διότι υπέβαλαν εκ των υστέρων τη φορολογική δήλωση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια αλλαγή στην κατοικία τους το 2020.

Πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση για το power pass και ακολούθως τη φορολογική τους δήλωση, χρειάστηκε να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση του power pass μόνο στις περιπτώσεις που άλλαξαν τη διεύθυνση κατοικίας τους στη φορολογική δήλωση και έκαναν εκ νέου ταυτοποίηση στο power pass.

Όπως τονίζεται στις οδηγίες προς τους πολίτες, η αλλαγή διεύθυνσης πρέπει να προηγηθεί της αίτησης για το power pass, και πραγματοποιείται εδώ.

Πότε θα μπουν τα χρήματα

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρημάτων που θα καταβληθούν στους δικαιούχους να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ωστόσο λόγω της παράτασης που δόθηκε στις αιτήσεις ίσως μετατεθεί πιο πίσω. Τα χρήματα της επιδότησης ρεύματος πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση.

Υπενθυμίζεται, ότι το ποσό της ενίσχυσης ανά υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού και των ποσών έκπτωσης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ