ΟΛΑ όσα πρέπει να γνωρίζετε για το – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι .

Το συγκεκριμένο επίδομα θα δοθεί μέσω προγράμματος κατάρτισης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα ως 1.250 ευρώ για 18.000 απασχολούμενους και ανέργους από τον τουριστικό κλάδο θα υλοποιηθεί στη διετία 2023-2024 με πόρους 40 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον «ΕΤ», περιλαμβάνει επαγγελματική κατάρτιση σε όλες τις ειδικότητες του τουριστικού κλάδου διάρκειας 250 ωρών (3 μήνες) και, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, θα υλοποιηθεί μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ και ιδιωτών.

Οι συμμετέχοντες θα εγγραφούν σε Μητρώο Ωφελουμένων που θα καταρτίσει το υπουργείο Τουρισμού και για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να είναι Έλληνες ή και ξένοι υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα, να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού και με συμβάσεις που τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, να έχουν τουλάχιστον 200 μέρες ασφάλισης την τελευταία δεκαετία σε ειδικότητα του τουριστικού κλάδου και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Στους καταρτιζόμενους θα καταβάλλεται επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα παρακολούθησης και μέχρι 1.250 ευρώ με προϋπόθεση επιτυχούς πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων. Όσοι συμμετάσχουν αλλά δεν πάρουν την πιστοποίηση θα λάβουν το 70% της επιδότησης, δηλαδή 3,5 ευρώ ανά ώρα και μέχρι 875 ευρώ.