– Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, τις προϋποθέσεις και τους δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι είναι «ενεργή» η ειδική πλατφόρμα για επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης, η οποία και υποδέχεται αιτήσεις για ποσά που αγγίζουν μέχρι και τα 500 ευρώ:

Τονίζουμε πως, η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου – Αυγούστου, αλλά και τους πλημμυροπαθείς του περασμένου Σεπτεμβρίου. Τα ποσά τα οποία χορηγούνται από το Κράτος, προορίζονται για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, των περιοχών που υπέστησαν καταστροφές.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, λοιπόν, μέσω του gov.gr για επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης που αφορά στην κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης με το ύψος της επιδότησης, να κυμαίνεται από 300 ως και 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους, σύμφωνα με το enikonomia.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου

Συγκεκριμένα:

(1) Για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση, ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές.

(2) Για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία τους:

χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση, ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, ή δομημένη από ευτελή υλικά και χορηγείται για δύο χρόνια για τους ιδιοκτήτες και τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και έξι μήνες για τους ενοικιαστές, ή
έχει ενταχθεί στην «Κατηγορία Γ» για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και δεν έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, επικίνδυνη για χρήση, δομημένη από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη, και χορηγείται για τρεις μήνες για τους ιδιοκτήτες, τους κατά δωρεάν παραχώρηση χρήστες και τους ενοικιαστές.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιδότηση ενοικίου

Προϋπόθεση για την επιδότηση, είναι να μην διαθέτουν οι πληγέντες ή τα μέλη της οικογένειάς τους, που συνοικούσαν μαζί τους στην πληγείσα κατοικία, άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα χρειαστεί να καταχωρίσουν:

τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet
τα στοιχεία του κτιρίου που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, αριθμός παροχής ενέργειας, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)
τα στοιχεία των συνοικούντων με εκείνους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ)
τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ)

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται στους πληγέντες, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην πληγείσα κατοικία, κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και δίδεται έως 2 χρόνια στους ιδιοκτήτες και για 6 μήνες στους ενοικιαστές.

Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις αιτήσεις, είτε μέσω του gov.gr, επιλέγοντας στην κατηγορία Πολίτης και Καθημερινότητα την υποκατηγορία φυσικές καταστροφές, είτε απευθείας στο arogi.services.gov.gr.

Για τη διαδικασία επιδότησης προσωρινής στέγασης οι πολίτες:

Συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης τους στο TAXIsnet.
Καταχωρούν ή επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο για την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης και την υποβάλλουν.

Με την υποβολή, αποστέλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση στη γενική διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές αυτοψίες και έλεγχοι, ολοκληρώνεται η διαδικασία με την έκδοση απόφασης καθορισμού δικαιούχου επιχορήγησης προσωρινής στέγασης.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr και φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή το μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι έχουν ισχύ όταν διακινούνται, τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.