Επίδομα ενοικίου: Πάνω από 300.000 νοικοκυριά θα επιδοτηθούν το 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔03/01/2019 - 10:43 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

| Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά αφορά η χορήγηση του , εν αναμονή της σχετικής υπουργικής απόφασης, και ενώ αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο να ψηφιστεί η τελική δαπάνη που θα κυμαίνεται στα 410.000.000 ευρώ.

Το θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και θα το εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά.

Το ποσό που θα αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στη σχετική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, στον οποίο ανατίθεται, από την πρώτη Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την κ.υ.α. 68856/2202/18, η αρμοδιότητα :

α. των αναφερόμενων στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,

β. του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής της υποπερ. αα΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και

γ. του επιδόματος ομογενών προσφύγων [ν.δ. 57/1973, υπουργικές αποφάσεις: Γ1α/οικ. 842/19.4.1988, Π3/οικ.603/23.2.1994, Π3/οικ.2091/6.6.1995, Π3/οικ.3427/5.10.1995].

Η προγραμματίζεται με ηλεκτρονική από τον Ιανουάριο 2019 ως εξής:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα κυμαίνεται στα 70 ευρώ τον μήνα

Για νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη θα κυμαίνεται στα 105 ευρώ τον μήνα

Για νοικοκυριό με 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος στα 140 ευρώ τον μήνα

Για νοικοκυριό με 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη στα 175 ευρώ τον μήνα

Για νοικοκυριά με 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη στα 210 ευρώ τον μήνα

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso