: Ανακοινώθηκε πως, για δύο μήνες  ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση. Η διαδικασία  αιτήσεων για ένα στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια.  Για να λάβετε τα χρήματα θα πρέπει να κάνετε αίτησή μέσω του gov.gr. Τι ισχύει για το εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ.

Επίδομα 600 ευρώ στο : Οι δικαιούχοι αναλυτικά

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα του με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο .

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των €4.700

Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:

€600 το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €3.000
€300 το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ €3.000,01 και €4.700

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ, στο τέλος της διαδικασίας, θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση με e-mail ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν, αντί αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρμογής, οι πολίτες, των οποίων η αίτηση για το 2022 εγκρίθηκε, θα κληθούν, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με e-mail και sms, να προβούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν -στην εκκρεμή αίτηση έτους 2023- τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και, κατόπιν, να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2023.

Ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος και μέσω του site του ΟΠΕΚΑ () στο πεδίο «Οικογένειες».

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Πότε μπαίνουν έως 1.016 ευρώ στους δικαιούχους

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος καθώς εντάσσονται νέες κατηγορίες εργαζομένων όπως στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο.

Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλεται

Το επίδομα αναμένεται να κυμαίνεται από από 508,20 ευρώ έως 1.016.40 ευρώ. Το ειδικό εποχικό επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου κάθε έτους και οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους: μέσω των e-services ΟΑΕΔ και μέσω ΚΕΠ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου που φέρει τον ” Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος στους εργαζόμενους που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 1836/1989″: Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), περί του καθορισμού των επαγγελμάτων που δικαιούνται ειδικού εποχιακού βοηθήματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου» αντικαθίσταται από τη φράση «εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου», και

β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου,
λατόμου,
ασβεστοποιού,
κεραμοποιού,
πλινθοποιού,
αγγειοπλάστη,
δασεργάτη,
ρητινοσυλλέκτη,
καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού
σωματείου,
υποδηματεργάτη,
μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή
εκσκαπτικών,
ανυψωτικών,
οδοποιητικών,
γεωτρητικών μηχανημάτων,
ηθοποιού,
τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και
βοηθού χειριστή κινηματογράφου,
ελεγκτή
κινηματογράφου και θεάτρου,
ταμία κινηματογράφου και θεάτρου,
εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
σμυριδεργάτη,
το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών
ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων,
καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές
εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.».

Εποχικό επίδομα : Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για πληρωμές

Προς τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα του gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του εποχικού επιδόματος 2023 από τη ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην παραπάνω εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να υποβάλουν αίτηση

Να κλικάρουν στο «Εργασία και ασφάλιση»
Να επιλέξουν «Ανεργία»
Και να πατήσουν στο «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ»

Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ: Δείτε τα ποσά

Το καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στο έτος στα εξής ποσά:

Για τους οικοδόμους, λατόμους και ασβεστοποιούς ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους σμυριδεργάτες ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιούς, πλινθοποιούς και μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τους μουσικούς – τραγουδιστές, ηθοποιούς, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθούς χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου – κινηματογράφου, ταμίες θεάτρου – κινηματογράφου, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτές – μέλη οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του επιδόματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Επιδόματα: Τι αλλάζει και πότε στις πληρωμές

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, από τις αρχές του 2024 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει επίδομα γέννας, επίδομα παιδιού Α21 κ.α.. Συγκεκριμένα, στόχος να αποκαλυφθούν περιπτώσεις συγγενών που εισπράττουν παράνομα τα επιδόματα ή οι κατ’ επάγγελμα επιδοματούχοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ σχεδιάζεται όλα τα βοηθήματα να χορηγούνται τα μισά σε μορφή προπληρωμένης κάρτας και τα άλλα μισά μετρητά με πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου. Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ αφορούν περίπου 702.000 νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για το επίδομα γέννας, ύψους 2.000 ευρώ, μέχρι σήμερα, το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Επίσης, όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ετησίως τα 40.000 ευρώ. Από το 2024, τέλος, ο πολίτης τρίτης χώρας θα απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.