: Ημέρα πληρωμών η σημερινή για τους πρώτους μισθωτούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου καθώς και για τους μισθωτούς που οι συμβάσεις τους ήταν σε αναστολή εντός του Ιουνίου. Όλες οι τελευταίες ειδήσεις στο

Όπως προκύπτει μάλιστα από την απόφαση του υπουργείου Εργασίας, στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, τον Ιούνιο, στην έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, η συμμετοχή των εργαζόμενων περιορίστηκε σε μόλις 27.920 μισθωτούς. Όσο για αυτούς που τον Ιούνιο ήταν σε αναστολή σύμβασης, και θα λάβουν έως 543 ευρώ για τον Ιούνιο, καθώς και τις ειδικές ομάδες εργαζόμενων που θα λάβουν τα 800 ευρώ, είναι 131.881 άτομα.

Ήδη, το υπουργείο Εργασίας ενέκρινε δαπάνη ύψους 64,7 εκατ. ευρώ για την :

α) σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 3,2 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε 6.393 δικαιούχους.

β) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιούνιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 56,9 εκατ. ευρώ σε 124.669 δικαιούχους. Στην κατηγορία εμπίπτουν εργαζόμενοι από επιχειρήσεις όπου κατά τον Ιούνιο επιτρέπονταν οι αναστολές συμβάσεων, ήτοι σε επιχειρήσεις επισιτισμού, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού, όπως επίσης και σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις εποχικών ξενοδοχείων – καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων. Για τους εργαζόμενους σε όλους αυτούς τους κλάδους που τελούσαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον Ιούνιο, η πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης που φτάνει έως και τα 534 ευρώ.

γ) σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό Συν-Εργασία για το χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως και 30/6/2020, προκειμένου να πληρωθεί η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ στους μόλις 27.920 μισθωτούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας.

δ) σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Πρόκειται για πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, συνολικού ύψους 655.200 ευρώ σε 159.851 δικαιούχους. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν έκαστος 800 ευρώ.

Στον αντίποδα, νέα καθυστέρηση φαίνεται πως υπάρχει στις πληρωμές του κράτος προς τους εργοδότες, όσον αφορά την αναλογία του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων κατά την περίοδο του lockdown. Το ποσό αναμένεται να συμπεριλαμβάνει τόσο τις αποδοχές εργαζομένου όσο και τις αναλογούσες εισφορές και κρατήσεις και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας θα έπρεπε να πληρωθεί στους εργοδότες σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες είχαν χρονικό περιθώριο έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου, προκειμένου να υποβάλλουν στο σύστημα «Εργάνη» την σχετική υπεύθυνη δήλωση για το τμήμα του Δώρου Πάσχα για το οποίο καλείται να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός και το οποίο αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Περιθώριο έως σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουν οι εποχικοί εργαζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, είτε γιατί δεν έχουν ακόμη επαναπρολσηφθεί, είτε γιατί επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου και κατά συνέπεια δικαιούνται για κάποιο διάστημα, .

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις εποχικών που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Ιουνίου και στη συνέχεια η σύμβασή τους τέθηκε σε αναστολή. Αυτοί, θα πρέπει να κάνουν μονομερή σύμβαση για το διάστημα της μη πρόσληψης και δεύτερη δήλωση, μετά τον εργοδότη τους, για το διάστημα που ισχύει η αναστολή σύμβασης.