: Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε και υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους.

Οι δικαιούχοι

Oι δικαιούχοι που βρίσκονται σε και είναι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις να υπέβαλλαν μέχρι και χθες τις αιτήσεις τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να λάβουν το επίδομα των για τον μήνα Μάιο.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν την αρχές Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι επιχειρήσεων, εργάζονται εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επίσης, σε αναστολή μπορούν να θέτουν συμβάσεις οι που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και για να είναι επιλέξιμες πρέπει επίσης να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.