Ποιοί οι δικαιούχοι για το επίδομα 300 ευρώ –  ή αλλιώς επίδομα σε μακροχρόνια άνεργους .Περισσότεροι από 55.000 μακροχρόνια άνεργοι έχουν λάβει από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)  το «μπόνους» των 300 ευρώ που θεσμοθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με το νόμο «Δουλειές ξανά» και στοχεύει στην ενεργοποίηση ανέργων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για πέντε χρόνια, μέσω της κατάρτισης Ατομικού Σχεδίου Δράσης, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητας τους και εύρεσης εργασίας.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος 300 ευρώ

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ
Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .
Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, θα εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και θα επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε Ψηφιακό ΑΣΔ.