: Ποιά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι δεν είδαν στους λογαριασμούς τους το έκτακτο των 250 ευρώ που έπρεπε να λάβουν πριν το τέλος του 2021, σύμφωνα και με τις σχετικές εξαγγελίες.

Ωστόσο, όσοι δεν έλαβαν το των 250 ευρώ που έπρεπε να έχουν λάβει μέχρι το τέλος του 2021, μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή ένστασης με e-mail στο [email protected].

Σε e-mail θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

Α) Ονοματεπώνυμο

Β) ΑΦΜ

Γ) ΑΜΚΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2022.