Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, διευρύνει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται από το Επιμελητηρίο ότι έχει ανοίξει τον δρόμο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015 με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου (e-chamber), με προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τα μέλη (μεταβολές, αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών, προβολή επιχείρησης κ.λπ.), καθώς και υπηρεσίες προς τρίτους (ηλεκτρονική προεγγραφή ή εγγραφή ατομικής επιχείρησης, αναζητήσεις επιχειρήσεων) και έχει υποδεχθεί σε αυτό το διάστημα περισσότερες από 9.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις.

 

Σήμερα, με απόφαση της διοίκησής του, κάνει ακόμη ένα βήμα για την άμεση, ταχεία και σύγχρονη εξυπηρέτηση των μελών του. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου 2018 οι επαγγελματίες – μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να προσέρχονται στα γκισέ του Επιμελητηρίου, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο, καθώς οι αιτήσεις προεγγραφής και εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και αυτές των μεταβολών, λήψης πιστοποιητικού μελών εταιρειών (ιστορικό), γίνονται πλέον αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

 

Στο πλαίσιο των ίδιων αποφάσεων, από την 1η Ιουλίου 2018 και η λήψη πιστοποιητικού γενικού μητρώου για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες πραγματοποιείται αποκλειστικά, χωρίς υποβολή αίτησης, μέσα από τις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τού Επιμελητηρίου στη web εφαρμογή e-επιμελητήριο. Αυτό το πιστοποιητικό χρησιμεύει για κάθε νόμιμη χρήση, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ. και η διαδικασία λήψης του δεν ξεπερνά τα 2-3 λεπτά της ώρας, εφόσον χρησιμοποιείται χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα για την εξόφλησή του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Επιμελητηρίου 210 – 3380200 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

Σημειώνεται, ότι προς το παρόν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προεγγραφής ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες διαμεσολαβούντων (ασφαλιστές, συντονιστές, πράκτορες κ.λπ.), μεσιτών ακινήτων και παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ωστόσο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής τους λόγω συγκεκριμένων απαιτούμενων εγγράφων.

 

Ε.Π