Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – κλειστών σπιτιών ή διαμερισμάτων προκειμένου να τα ανακαινίσουν και στη συνέχεια να τα ενοικιάσουν υποχρεωτικά για διάστημα 3 ετών. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι ιδιοκτήτες με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πάρουν το 50% της επιδότησης και το υπόλοιπο 50% όταν θα νοικιάσουν το σπίτι.

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση και να έχουν πληρώσει τα έξοδα εντός 6 μηνών, διαφορετικά (αν δηλαδή υπερβούν τους 6 μήνες) η έγκριση της επιδότησης ανακαλείται και επιστρέφουν την προκαταβολή.

Χθες υπογράφηκε η σχετική απόφαση από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ().

Ποιους αφορά

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν οι ιδιοκτήτες με τις παρακάτω προϋποθέσεις;

*Να διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

*Να διαθέτουν ακίνητο ως 100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) σε οικιστική περιοχή.

*Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα ως 40.000 ευρώ και να διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

*Να μην έχουν δηλώσει το ακίνητο που θα ανακαινίσουν ως πρώτη κατοικία, να μην το νοικιάζουν και να το δηλώνουν ως κενό στο έντυπο Ε2 τα τρία τελευταία χρόνια.

*Να μην έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη.

Προϋποθέσεις

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα 1 ακίνητό του έως 100 τετραγωνικά μέτρα με χρήση κατοικίας. Αν υπάρχουν και συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές στο ίδιο ακίνητο, την αίτηση θα υποβάλει ένας εξ αυτών, με γραπτή υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ιδιοκτήτης-αιτών δηλώνει ότι το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο

Για να πάρουν ολόκληρη την επιδότηση, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν ηλεκτρονικά δαπάνες ανακαίνισης έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Τυχόν επιπλέον δαπάνες δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν ή να πληρωθούν ηλεκτρονικά, καθώς δεν επιδοτούνται.

Η επιδότηση καλύπτει τις δαπάνες για ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών, και των αντίστοιχων υλικών. Επιδοτούνται επίσης δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες για μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και ενεργειακούς επιθεωρητές, εφόσον το σύνολο των δαπανών αυτών δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ.

Η πληρωμή των δαπανών πραγματοποιείται από τον δικαιούχο υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ παράλληλα είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών.

Εντός 9 μηνών

Μετά την ανακαίνιση και το αργότερο εντός 9 μηνών από την υπαγωγή στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου τουλάχιστον για 3 χρόνια με υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.

Αν παρέλθει η προθεσμία των 9 μηνών από την υπαγωγή και την ολοκλήρωση της ανακαίνισης χωρίς το ακίνητο να έχει ενοικιαστεί, ακυρώνεται η απόφαση έγκρισης και επιστρέφεται η προκαταβολή.

Η απόφαση για την πληρωμή του υπόλοιπου 50% της επιδότησης εκδίδεται αυτοματοποιημένα από την ειδική εφαρμογή του προγράμματος μετά την εκμίσθωση του ακινήτου και το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του εντός 30 ημερών.

Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ και στην ειδική εφαρμογή του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή ή τυχόν διακοπή, ήτοι λήξη ή λύση της μισθωτικής σχέσης. Αν η μίσθωση διακοπεί πριν τα 3 έτη, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να νοικιάσει εκ νέου το ακίνητο για να συμπληρωθεί η τριετής διάρκεια εκμίσθωσης.