Τι αλλάζει με το νέο του υπουργείου Υγείας – Υπενθυμίζουμε ότι θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα,  η εγγραφή σε θεράποντα (οικογενειακό) γιατρό, βασική προϋπόθεση για την ΠΦΥ, θα συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο bonus για τους πολίτες. Με δεδομένο ότι οι εγγραφές πολιτών που αποτυπώνονται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ – όπως προχώρησαν κατά το τελευταίο έτος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- δεν ξεπερνούν τις 1,4 εκατομμύρια, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ακάλυπτη σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό γιατρό μέσω της δομημένης ΠΦΥ, κατάσταση που θεωρείται ότι θα αλλάξει άμεσα με τα κίνητρα που θα δοθούν.

Με στόχο να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγγραφές, έχει αποφασιστεί οι πολίτες, που επιλέγουν τον οικογενειακό τους γιατρό από τη λίστα που θα καταρτίσει το υπουργείο, να έχουν μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα, 20% αντί για 25% που είναι το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι πολίτες θα έχουν προτεραιότητα στη διενέργεια εξετάσεων ή άλλων ιατρικών πράξεων σε Κέντρα Υγείας ή νοσοκομεία, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό, σε σχέση με άλλους πολίτες που αναζητούν την πρόσβαση στις δομές υγείας μέσα από ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία πχ των Κέντρων Υγείας ή των νοσοκομείων. Σήμερα οι ασφαλισμένοι του μπορούν να κινούνται ελεύθερα προς τις δομές υγείας, πχ μπορούν να δρομολογούν ραντεβού μόνοι τους με νοσοκομεία για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και επεμβάσεων. Αυτό δεν θα καταργηθεί, αλλά θα δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν παραπεμπτικό από οικογενειακό γιατρό για να κινηθούν μέσα στα νοσοκομεία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως το παραπεμπτικό αυτό θα αποτελεί…διαβατήριο μόνο για μη επείγοντα προβλήματα υγείας. Σε ό,τι αφορά τα επείγοντα η αντιμετώπισή τους θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σήμερα, δηλαδή στο πλαίσιο των εφημερευόντων νοσοκομείων και με άμεση και απευθείας πρόσβαση των πολιτών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Κίνητρα και στους γιατρούς

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ, παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι μπαίνουν με θεσμικό ρόλο ως θεράποντες (οικογενειακοί) γιατροί στο σύστημα υγείας, αναλαμβάνοντας τους πολίτες ως ασθενείς αλλά μέσω όλων των καναλιών, δηλαδή των ιδιωτικών ιατρείων, των Κέντρων Υγείας, των ιδιωτικών Πολυϊατρείων. Στόχος του υπουργείου Υγείας, είναι να δοθούν συμβάσεις με ελκυστικούς όρους και κίνητρα στους γιατρούς ώστε να δηλώσουν την ένταξή τους στο νέο σύστημα ΠΦΥ. Η αποζημίωσή τους θα γίνεται κατ’ άτομο (κατά κεφαλή) και όχι με βάση τον αριθμό των ιατρικών επισκέψεων όπως ισχύει σήμερα.

Μια σημαντική διαφορά του νέου συστήματος που δρομολογείται σε σχέση με παλαιότερες προσπάθειες, είναι ότι ως οικογενειακοί γιατροί θα μπορούν να εντάσσονται και να δέχονται τον προβλεπόμενο αριθμό ασθενών και οι ιδιώτες γιατροί, παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι, στα Πολυιατρεία όπως και όλοι οι γιατροί των προαναφερθεισών ειδικοτήτων στις δημόσιες δομές ΠΦΥ, δηλαδή στα Κέντρα Υγείας και στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι γιατροί που το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν ως οικογενειακοί γιατροί αριθμό πολιτών και να λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση στις ετήσιες αποδοχές τους.

Κατά πληροφορίες, το περιεχόμενο των συμβάσεων θα ορίζει ρητά το πλαίσιο των ιατρικών ενεργειών και πράξεων του οικογενειακού γιατρού σε σχέση με τον εγγεγραμμένο πολίτη. Η αποζημίωση του γιατρού θα αφορά αυστηρά συγκεκριμένες πράξεις, πχ τις ετήσιες επισκέψεις, τη ενεργοποίηση και επικαιροποίηση του ιατρικού φακέλου υγείας, τις παραπομπές σε άλλες δομές υγείας. Ότι δεν περιέχεται στη σύμβαση, θα είναι αντικείμενο επιπλέον αμοιβής του γιατρού. To θέμα της αποζημίωσης, πάντως, προβληματίζει ήδη τις δύο πλευρές, το υπουργείο Υγείας και τους εκπροσώπους των γιατρών, και αναμένεται να τεθεί επί τάπητος με την κατάθεση του νομοσχεδίου και τη διαβούλευση.

Παράλληλα, διατηρούν την κομβική τους θέση μέσα στο σύστημα υγείας και ειδικά στην ΠΦΥ οι ειδικευμένοι γιατροί, δηλαδή οι άλλες ειδικότητες γιατρών πλην των οικογενειακών (παθολόγων, γενικών γιατρών, παιδιάτρων) οι οποίοι θα μπορούν να δέχονται κανονικά τους χρόνιους ασθενείς τους. Για παράδειγμα οι καρδιοπαθείς, θα μπορούν να παρακολουθούνται από τον ειδικευμένο γιατρό τους, πχ τον καρδιολόγο ο οποίος θα λειτουργεί για το νόσημά τους ως οικογενειακός γιατρός. Ομοίως θα λειτουργεί το σύστημα με όλους τους χρονίως πάσχοντες οι οποίοι θα επισκέπτονται κανονικά τους γιατρούς τους χωρίς να χρειάζονται παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό όπως δρομολογούνταν το 2018 ή συμβαίνει σε άλλα συστήματα.

Τα ποιοτικά κριτήρια που θα θέτει στις κλινικές ο

Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα περιέχονται σημαντικές αλλαγές για τις συμβάσεις που θα υπογράφει πλέον ο ΕΟΠΥΥ με όλους τους ιδιώτες παρόχους υγείας του Οργανισμού. Η κομβική αλλαγή των συμβάσεων αφορά τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία εισάγονται στις συμφωνίες συνεργασίας με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τις ιδιωτικές κλινικές και τα Κέντρα Αποκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα συνάπτεται σύμβαση ή μη έχουν ως εξής:

– Οι συνολικές υποδομές και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των παρόχων

– Η εξειδίκευση του προσωπικού που διαθέτει κάθε πάροχος, με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρει

– Οι ειδικότητες των γιατρών και ιδίως σε σχέση με τα περιστατικά που καλύπτει ο πάροχος, καθώς και οι κλίνες ΜΕΘ

-Οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει από αρμόδιους φορείς, και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

– Η ορθή κλινική πρακτική, τα ιατρικά λάθη και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις

-Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας

-Οι δαπάνες που υποβάλλουν οι πάροχοι προς τον ΕΟΠΥΥ σε συνάρτηση με τη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης.

Όλα αυτά θα αναλυθούν λεπτομερώς στην εφαρμογή τους με υπουργική απόφαση μετά την ψήφιση του νόμου.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι ό,τι κερδίζει από μειώσεις τιμών και rebates, να τα επιστρέφει στους ασφαλισμένους με μείωση της συμμετοχής τους.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ