Ως “λάθος” χαρακτηρίζει, σε ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Δίκτυο , τον υπολογισμό του Δημοσίου για την των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών.

Όπως σημειώνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, ξέχασαν να υπολογίσουν δύο μνημονιακούς νόμους, τον 4024/11 και τον 4051/12 με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να δουν στους λογαριασμούς τους μειωμένα τα ποσά επιστροφής. Την στιγμή που ο 4501/17 αρ. 2 αναφέρει ότι “οι περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους”.

Στη συνέχεια, παραθέτει και παράδειγμα συνταξιούχου του Δημοσίου που αποδεικνύει τον λάθος υπολογισμό (με παράλειψη του Δημοσίου):

Ποσό που υπολόγισε το ΕΝΔΙΣΥ ως παράνομη παρακράτηση: 303,77€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)

Ποσό που κατατέθηκε βάσει του υπολογισμού του Δημοσίου: 154,97€

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αίτηση που κατατέθηκε στον ΕΦΚΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ …………/2015

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.496,83 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%

ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €

ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11 57,56 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 41,44 €

Ν.4051 / 2012 15,63 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 11,25 €

Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 99,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του _ 185,01 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%

ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €

Ν.4024 /2011 57,56 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 41,44 €

Ν.4051 / 2012 15,63 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 11,25 €

Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 99,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του _ 185,01 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 303,77 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό

ποσό των 303,77 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί

Ακολουθεί υπολογισμός που δεν συμπεριλαμβάνει τον 4024/11 και 4051/2012, που αποδεικνύει πως προέκυψε το ποσό που εν τέλει επεστράφη στον δικαιούχο του Δημοσίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 1/1/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ………/2015

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.496,83 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%

ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €

ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €

Ν.4051 / 2012 0,00 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 0,00 €

Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/1/2014 30/6/2015 18 4% 99,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του _ 99,19 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%

ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €

Ν.4024 /2011 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €

Ν.4051 / 2012 0,00 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 0,00 €

Ν.4093 / 2012 137,76 € 1/7/2015 30/6/2016 12 6% 99,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του _ 99,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 198,37 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 198,37 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί

Στα 198,37 ο φόρος είναι περίπου 22%, δηλαδή 43,4€.

(43,4+154,97=198,37)

Ποσό το οποίο επεστράφη: 154,97€