Ελληνική καινοτομία με την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στην ενέργεια, οδηγεί σε βάθος χρόνου και με τις κατάλληλες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, σε απαλλαγή των καταναλωτών από τα τέλη μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμψηφίζοντάς το περίσσευμα της παραγωγής σε ένα σημείο του δικτύου με το έλλειμμα σε άλλο σημείο, με τρόπο τεχνικά ασφαλή και λογιστικά αδιάβλητο.

Πρόκειται για την πλατφόρμα συναλλακτικής ενέργειας που αναπτύσσει ο Όμιλος Eunice, η οποία θα παρουσιαστεί στην διεθνή έκθεση αιολικής ενέργειας HUSUM WIND που πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο στη Γερμανία.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο τεχνικός διευθυντής του ομίλου Γιώργος Πεχλιβάνογλου, η τεχνολογία blockchain επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή συναλλαγών οποιασδήποτε μορφής. Η εφαρμογή της στην ενέργεια μπορεί να πιστοποιήσει την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης ενός καταναλωτή από το περίσσευμα της παραγωγής μιας μονάδας που είναι εγκατεστημένη στο δίκτυο διανομής ρεύματος (όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά στις στέγες, μικρές ανεμογεννήτριες, κλπ.)

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όλες οι κιλοβατώρες που καταναλώνει ένα νοικοκυριό ή επιχείρηση, επιβαρύνονται με τα τέλη μεταφοράς, καθώς το μοντέλο του συστήματος ηλεκτροδότησης στηρίζεται σε μεγάλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν ενέργεια η οποία μεταφέρεται μέσω του δικτύου των πυλώνων μεταφοράς στα κέντρα κατανάλωσης. Όμως η σύγχρονη τάση διεθνώς και στη χώρα μας είναι η ανάπτυξη μικρών, αποκεντρωμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο διανομής και η μετατροπή του καταναλωτή ταυτόχρονα και σε παραγωγό ενέργειας (prosumer). Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, που δοκιμάζεται ήδη σε πειραματικό επίπεδο και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας μπορούν να οδηγήσουν τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δίκτυα σε απαλλαγή από τα τέλη μεταφοράς.

Η πλατφόρμα blockchain είναι ένα από τα προϊόντα που θα παρουσιάσει η Eunice στην έκθεση HUSUM WIND. Στο περίπτερο θα εκτίθενται ακόμη η μοναδική ελληνικής παραγωγής ανεμογεννήτρια EW16 Θέτις, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Eunice στην Μάνδρα Αττικής καθώς και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας S4S, η πρώτη έκδοση του οποίου εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πιλοτικά στην Τήλο.

H ανεμογεννήτρια EW16 Θέτις αποτελεί ήδη προϊόν ελληνογερμανικής σύμπραξης καθώς έχει σχεδιαστεί στη Γερμανία και κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Επιπλέον το πρωτότυπο λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια στην Γερμανία, κοντά στη Βόρεια θάλασσα και διαθέτει πιστοποίηση από τον οίκο TÜV Rheinland, έτσι ώστε να μπορεί να διατεθεί σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Παράλληλα, είναι σε τελικό στάδιο η συνεργασία της Eunice τόσο με Γερμανικές εταιρίες του κλάδου της ενέργειας, όσο και με Γερμανικές Τράπεζες για την δημιουργία χρηματοδοτικών πακέτων, που θα διευκολύνουν την σύναψη συμβολαίων πώλησης για την εγκατάσταση και λειτουργία της πρώτης ελληνικής ανεμογεννήτριας σε γερμανικό έδαφος.

Το S4S (STORAGE FOR SUSTAINABILITY, SMARTGRID, SOLUTIONS, SECURITY) είναι σύστημα «έξυπνης» διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας, της κατανάλωσης και των συστημάτων αποθήκευσης που επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς και την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα που θα παρουσιαστεί αποτελεί μετεξέλιξη εκείνου που έχει εγκατασταθεί στην Τήλο (TILOS project, που έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις) και εξασφαλίζει την σχεδόν αυτόνομη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού συνδυάζοντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες).

Στόχος του ελληνικού ομίλου είναι η διείσδυση στην γερμανική αγορά αιολικής ενέργειας, που είναι με διαφορά η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της European Wind Energy Association, το 2017 από τα 15.680 MW αιολικών πάρκων που εγκαταστάθηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 6.581 MW (ή ποσοστό 42 %) εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία. Συγκριτικά στην Ελλάδα την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκαν 282 MW ή ποσοστό 1,8 % του συνόλου, μέγεθος που κατατάσσει τη χώρα μας στην όγδοη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ