Με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού συστήνεται η «Ελληνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση», η οποία ενώνει τις δυνάμεις της για την δημιουργία δράσεων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με συντονιστή το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Μάλιστα, το σχέδιο των δράσεων αναμένεται να παρουσιαστεί στα μέσα Μάϊου.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος «η ένταξη νεών μελών στη συμμαχία, όπως η Amazon Web Services, το Ίδρυμα Ωνάση, το Rebrain Greece και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής, από την πρώτη στιγμή της επανεκκίνησης της «Ελληνικής Συμμαχίας» μας γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Για να μπορέσουμε να εντάξουμε την Ελλάδα στο χάρτη με τις ψηφιακά προηγμένες χώρες, απαιτείται να καταπολεμήσουμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και να προάγουμε τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλο το φάσμα της πολιτών. Από μαθητές, άνεργους, συνταξιούχους μέχρι επαγγελματίες της πληροφορικής».

Όπως τονίζει ο κ. Χριστόπουλος «Το όφελος είναι αμφίδρομο και πολλαπλασιαστικό για όλους μας, πολίτες, αλλά και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πολίτες με υψηλές ψηφιακές δεξιότητες, συνεπάγεται μεταξύ άλλων μείωση της ανεργίας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τόνωση της οικονομίας, συνεπάγεται την ίδια στιγμή και μια κοινωνία που ευημερεί. Και μια κοινωνία που ευημερεί γίνεται συνακόλουθα κοινωνία ευκαιριών για τους ίδιους τους πολίτες. ‘Αρα μόνο υπό αυτό το πρίσμα, παρέχοντας στους πολίτες τα εφόδια που χρειάζονται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών, μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα στο χάρτη με τις ψηφιακά προηγμένες χώρες, να αντιστρέψουμε την κακή μας εικόνα στους ευρωπαϊκούς δείκτες ωριμότητας (DESI), και να δημιουργήσουμε ισχυρά «αναχώματα» στο brain drain, ώστε να κατορθώσουμε στο μέλλον να μιλάμε για generate brain».

 

Πώς λειτουργεί η Ελληνική Συμμαχία

 

Η «Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» συστάθηκε τον Μάιο του 2018. Απώτερος στόχος είναι η διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα, ενώ τα ιδρυτικά μέλη της προέρχονται από τον δημόσιο (όπως Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τα υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας, Ανάπτυξης, αλλά και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτός του συντονιστικού του ρόλου, η γενική γραμματεία ισότητας), και τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Microsoft, Google,Cisco κ.α.) από πανεπιστημιακά ιδρύματα, τον δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Κρήτης, τον δήμο Σουφλίου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ερευνητικά κέντρα, startups κ.ο.κ.. Όλα τα μέλη πρόκειται να συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις που θα προάγουν τις ψηφιακές δεξιότητες σε πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Όσο για τον ρόλο του συντονιστή που έχει αναλάβει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα η διεύθυνση υλοποίησης ψηφιακών πολιτικών/Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας. Ενδεικτικά, μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίων δράσης, αναφορών και λοιπών εγγράφων, συντονίζει τη συνεργασία των μελών, την προετοιμασία ένταξης νέων μελών καθώς και την επικοινωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς Αρχές, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα εργαλεία δημοσιότητας κ.α.

 

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μια ομάδα – εσωτερικά – από άτομα απ’ όλες τις διευθύνσεις της γενικής γραμματείας ψηφιακής διακυβέρνησης και απλούστευσης των διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) που θα ασχολούνται με την υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας ενώ, θα δημιουργηθούν τέσσερις ομάδες με συγκεκριμένη θεματική κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας:

α. ICT Professionals (Δράσεις για Επαγγελματίες Πληροφορικής), β. Education (Δράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης), γ. Labour force (δράσεις για το εργατικό δυναμικο) και δ. All citizens (δράσεις για όλους τους πολίτες). Να αναφέρουμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στο γυναικείο πληθυσμό.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και δύο ξεχωριστές οριζόντιες ομάδες: Χρηματοδότησης και επικοινωνίας. Η πρώτη θα ασχολείται με την εξεύρεση χρηματοδότησης για τις δράσεις που θα προκύπτουν από τις θεματικές ομάδες και η δεύτερη θα αναλάβει την προβολή των δράσεων, ώστε να υπάρχει μια συγκροτημένη επικοινωνία που θα εστιάζει τόσο στη συνεργασία των φορέων, όσο και τα αποτελέσματα της στην κοινωνία. Στόχος να γίνεται ευρέως γνωστό στους πολίτες και να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν αναπτύξει 23 χώρες-μέλη της Ε.Ε.