Αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως και 27.000 ευρώ ή πάνω από 43.000 ευρώ, καθώς και για αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 32.000 ευρώ αναμένεται να προκύψουν φέτος από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που θα εφαρμοστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων του 2016.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν βάσει του νόμου 4387/2016, όσοι δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους έως και 176 ευρώ, ενώ οι υψηλόμισθοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 43.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο από 100 έως και 3.851 ευρώ.

Εξάλλου, για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν πάνω από 32.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων από 350 μέχρι 8.851 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, μειώσεις επιβαρύνσεων κατά 76 έως και 399 ευρώ ευρώ το χρόνο θα προκύψουν σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ και κατά 200 έως 764 ευρώ για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 32.000 ευρώ.

Τι ισχύει

Αναλυτικά το καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων έχει ως εξής:

1. Μισθωτοί – συνταξιούχοι

Ισχύει νέα κλίμακα φόρου με συντελεστές 22% μέχρι τις 20.000 ευρώ, 29% για ποσά από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 37% για ποσά από 30.001 έως 40.000 ευρώ και 45% για πάνω από 40.001 ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται έκπτωση φόρου η οποία όμως είναι μειωμένη στα επίπεδα των 1.900-2.000 ευρώ για όσους έχουν έως και 2 προστατευόμενα τέκνα και παραμένει στις 2.100 ευρώ μόνο για όσους έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα. Η έκπτωση αυτή παρέχεται ολόκληρη σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι 20.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ παρέχεται μειωμένη κατά 1% της εκάστοτε διαφοράς μεταξύ του ποσού των 20.000 ευρώ και του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

2. Έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις:

Με τη νέα κλίμακα η οποία ισχύει φέτος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2016, ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από 26% σε 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τις 40.001 έως τις 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 50.001 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

3. Υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:

Ισχύουν συντελεστές που θα επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:

– 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ.

– 5% για ποσά από 20.001 ως 30.000 ευρώ.

– 6,5% για ποσά από 30.001 ως 40.000 ευρώ

– 7,5% για ποσά από 40.001 έως 65.000 ευρώ

– 9% για ποσά από 65.001 έως και 220.000 ευρώ

– 10% για ποσά από 220.001 ευρώ και πάνω.

Ελεύθερος Τύπος