Όπως έχει γίνει γνωστό, έρχεται δωρεάν χρηματοδότηση  έως 75% και χαμηλότοκα σε δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του οδηγού του προγράμματος «» συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτεί με έως 75% αλλά και χαμηλότοκα δάνεια νέους και νέες ηλικίας 18 έως 39 ετών για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Πιο αναλυτικά ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για το σκέλος του «» ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, για το σκέλος του «Ανακαινίζω» σε 150 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν χαμηλότοκο δάνειο και τα 50 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις.

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

1. Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.

2. Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4122/2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1984 έως και 31 Δεκεμβρίου 2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος, σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος, σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούνται εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα το ατομικό εισόδημα να φτάνει μέχρι τα 30.000 ευρώ και το οικογενειακό έως 50.000 ευρώ. Για το «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι τα 20.000 ευρώ.

Επιλέξιμες είναι οι μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται για το σκέλος του «Εξοικονομώ» είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης και παροχής ζεστού νερού.

Για το «Ανακαινίζω» χρηματοδοτούνται οι παρεμβάσεις για εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ.

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σκέλος του προγράμματος «Εξοικονομώ» είναι 75% για τους νέους με ιδιοκατοίκηση και ατομικό εισόδημα 5.000 και οικογενειακό 10.000 ευρώ. Για χρήση από έτερο πρόσωπο το ποσοστό επιδότησης είναι 65%.

Για τις εισοδηματικές κατηγορίες (ατομικά) 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ η επιδότηση είναι 70% για ιδιοκατοίκηση και 60% για χρήση από έτερο πρόσωπο.

Για ατομικά εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακά 20.000 έως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 55% για ιδιοκατοίκηση και 45% για χρήση από έτερο πρόσωπο.

Για ατομικά εισοδήματα 20.000 έως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 45% και για οικογενειακά 30.000 έως 50.000 ευρώ η επιχορήγηση είναι 40%.

Για τις δράσεις του «Ανακαινίζω» η επιδότηση είναι οριζόντια 30%.