είναι ο στόχος των αλλαγών που αναμένεται να θεσμοθετήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το ΥΠΟΙΚ, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα αποτελέσματα του νέου θεσμού.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, κατά τη χθεσινή παρουσίαση των μέτρων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών είναι μέχρι στιγμής ο πλέον πετυχημένος τα τελευταία 12 χρόνια. Μέχρι στιγμής έχει στο ενεργητικό του περισσότερους από 3.631 οφειλέτες οι οποίοι έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους αρχικών οφειλών 1,18 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι και το ποσοστό εγκρισιμότητας κυρίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει πλέον αυξηθεί στο 70% από τον Δεκέμβριο και διατηρεί τάση αυξητική.

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η προσπάθεια και να αυξηθεί ο ρυθμός των αιτήσεων το υπουργείο Οικονομικών προχωρά με νομοθετική ρύθμιση σε αλλαγές

1 Μείωση των επιτοκίων τόσο για το υπόλοιπο των οφειλών του Δημοσίου όσο και των οφειλών προς τις τράπεζες αφού, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ, κάποιες ρυθμίσεις καθίστανται ασύμφορες για τους οφειλέτες, οι οποίοι δεν βλέπουν την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ως βιώσιμή λύση για το πρόβλημά τους. Αυτό αναμένεται να αλλάξει, αφού το επιτόκιο σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο θα μειωθεί από το 7,60% (Euribor 3 μ + 5%) σήμερα στο 3% με βάση τα σημερινά επίπεδα.

Σύμφωνα πληροφορίες η Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τις εμπορικές τράπεζες και τους servicers για τη μείωση των επιτοκίων με τα οποία θα ρυθμίζονται οι οφειλές. Οι αλλαγές κρίθηκαν ως επιβεβλημένες και από τις δύο πλευρές, καθώς οι οφειλές και προ τις τράπεζες γίνονται σε κυμαινόμενα επιτόκια που διαμορφώνονται με βάση το Euribor των τριών μηνών. Κάποιες από τις ρυθμίσεις αυτές βρίσκονται ήδη στα όριά τους λόγω των διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υπολοίπων ρύθμισης για τα στεγαστικά δάνεια με προσημείωση κατοικίας θα μειωθεί από 6,85% (Euribor + 3,25%) σε 5,15% (Euribor + 2,5%), ενώ για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια θα διαμορφωθεί από 7,1% (Euribor + 4,5%) σε 5,6% (Euribor + 3%).

2 Επίσης με τη νομοθετική ρύθμιση θα μπει τέλος στο ποινή πρόωρης προεξόφλησης των οφειλών που ισούται σήμερα με το σύνολο των τόκων των δόσεων μέχρι και την πλήρη εξυπηρέτηση της ρύθμισης που έχει συμφωνηθεί από όλα τα μέρη. Ετσι, αν τα πράγματα πάνε καλύτερα για τον οφειλέτη, θα μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του, χωρίς να φοβάται ότι θα επιβαρυνθεί περαιτέρω προσαυξήσεις.

3 Ακυρώνεται η διάταξη που έθετε εκτός εξωδικαστικού τους οφειλέτες οι οποίοι είχαν το 90% του χρέους τους σε ένα πιστωτή (π.χ. τις τράπεζες ή το Δημόσιο). Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει την περίμετρο των δυνητικών δικαιούχων, αφού οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να μπαίνουν στη ρύθμιση ακόμη και για μια μεγάλη του οφειλή ανεξάρτητα αν αυτή είναι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

4 Θεσπίζεται διάταξη με την οποία θα ρυθμίζονταν μέσω εξωδικαστικού μόνο τα αρρύθμιστα χρέη. Συγκεκριμένα, το ποσό των οφειλών του δανειολήπτη που βρίσκονται σε ρύθμιση η οποία εξυπηρετείται κανονικά θα αφαιρείται από τη ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού. Με το νόμο του εξωδικαστικού ήταν απαιτητό με την αίτηση για ένταξη στο εξωδικαστικό κάθε άλλη ρύθμιση να ακυρώνεται και το σύνολο των οφειλών (ρυθμισμένων και αρρύθμιστων) να μεταφέρονται στη νέα ρύθμιση. Η αλλαγή αυτή ήταν αίτημα των τραπεζών, καθώς με την ακύρωση των ρυθμίσεων αυξάνονταν ισόποσα τα κόκκινα δάνεια.

5 Η ρύθμιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον εγγυητή και είναι προς όφελός του να συναινέσει προκειμένου να επιτευχθεί ολική αναδιάρθρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο ή/και τις τράπεζες. Η απουσία από τη ρύθμιση του εγγυητή έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί ένα θέμα το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις οφειλών.

Τράπεζες και funds: Θα πρέπει να αιτιολογούν την απόρριψη

+1 Η απόρριψη της κάθε αίτησης για ρύθμιση οφειλών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από αιτιολογημένη γνώμη που θα αναφέρει αναλυτικά τους λόγους της απόρριψης. Η αιτιολογημένη γνώμη θα μπορεί να αποτελέσει νέα βάση διαπραγμάτευσης της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους με τους πιστωτές του οφειλέτη, με στόχο να γίνει νέα προσφορά ρύθμισης κοινά αποδεκτή.

Ο υπουργός Οικονομικών θύμισε χθες ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί πλέον τη μοναδική λύση για την ολιστική ρύθμιση οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι και 240 άτοκες δόσεις.

Τόνισε ότι οι διατάξεις θα κατατεθούν ίσως εντός της εβδομάδας στη Βουλή και αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον των οφειλετών για ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών τους ακόμη και σε 240 μηνιαίες δόσεις με κούρεμα προσαυξήσεων προστίμων από το Δημόσιο και πανωτοκίων από τις εμπορικές τράπεζες.