: Νέα ειδοποιητήρια με διορθωμένο το ποσό θα δουν στον προσωπικό τους λογαριασμό  οι παράλληλα απασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μετά τα λάθη.

Σύμφωνα με την Ημερησία, όπως διαπίστωσαν μεγάλα λογιστικά γραφεία, η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έχει σημαντικά λάθη, την ώρα που οι ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις εισφορές έως το τέλος του μηνός. Θυμίζουμε ότι η καταβολή μπορεί να γίνει σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση εκκαθάρισης να πρέπει να καταβληθεί για να θεωρείται εμπρόθεσμη έως 31/8/2021.

Τα λάθη αφορούν το 3% των χρεωστικών

Κύκλοι του ΕΦΚΑ ενημερώνουν ότι για τα λάθη, που αφορούν μόνο το 3% των χρεωστικών ειδοποιητηρίων, ευθύνονται τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και οι εργοδότες που δεν υπέβαλαν στις σωστές χρονικές περιόδους τις ΑΠΔ για τις μισθωτές υπηρεσίες.

Τα λάθη είχαν ως αποτέλεσμα ασφαλισμένοι που με τις εισφορές τους από τη μισθωτή εργασία καλύπτουν κατά πολύ τις εισφορές της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση των μη μισθωτών (262 ευρώ μαζί με την εισφορά υπέρ ανεργίας), να καλούνται να καταβάλουν σημαντικά ποσά, ως υπολειπόμενη οφειλή.

Ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους αφενός να απευθυνθούν στα λογιστήριά τους και αφετέρου να αναμένουν το διορθωμένο ποσό το οποίο, όπως διαβεβαιώνει ο φορέας, θα αναρτηθεί έως τέλος Αυγούστου.