«Αυτό είναι αναγκαίο για να επανέλθει κάποιου είδους κανονικότητα το καλοκαίρι», είπε ο Μ. Σέφκοβιτς.», ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Την πρόοδο που σημειώνεται σε τεχνικό και νομικό επίπεδο για την έγκριση του , υπογράμμισε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Οι διαπραγματεύσεις για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό προχωρούν με εποικοδομητικό πνεύμα. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία σύντομα. Αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στο να ξαναρχίσουν οι μετακινήσεις στην ΕΕ», δήλωσε η υφυπουργός ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, και προεδρεύουσα του Συμβουλίου, Άνα Πάολα Ζακάριας. Η ίδια σημείωσε ότι στις 3 Μαΐου το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πραγματοποίησαν τον πρώτο τριμερή διάλογο για το πιστοποιητικό, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας τον Ιούνιο. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς, τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ως το τέλος Μαΐου παράλληλα όλα τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν το τεχνικό κομμάτι που θα τους επιτρέψει να συνδεθούν με την ευρωπαϊκή πύλη, όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου. «Αυτό είναι αναγκαίο για να επανέλθει κάποιου είδους κανονικότητα το καλοκαίρι», είπε ο Μ. Σέφκοβιτς.