Νέος κανονισμός (e-Privacy) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στην Ευρώπη αναμένεται να υιοθετηθεί από την Κομισιόν, με στόχο τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ο Κανονισμός θα αποτελεί το «δίδυμο συμπλήρωμα» του GDPR, θέτοντας κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων, προσωπικών και μη, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (βλ. μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης) και πληροφοριών που σχετίζονται με τον τερματικό εξοπλισμό των τελικών χρηστών.

Αυτά αναφέρει ο ΣΕΒ σε έκθεση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation) με αφορμή την δημοσίευση της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης εφαρμογής του από την Κομισιόν, τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κανονισμό e-Privacy προβλέπει σημαντική ενίσχυση του απορρήτου του περιεχομένου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ελέγχου των χρηστών σε αυτές, στο πνεύμα που υιοθέτησε και ο GDPR. «Είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να διασφαλισθεί ότι οι νέοι αυτοί κανόνες δεν θα αποκλίνουν από τους κανόνες του GDPR και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή και δεν θα περιορίζουν την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων λύσεων, και άρα την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας», προσθέτει.

Στην Ελλάδα ο Κανονισμός GDPR υιοθετήθηκε με το νόμο 4624/2019. «Ωστόσο όπως τονίζει και σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (υπ’ αριθμ. 1/2020), ο εθνικός νόμος περιλαμβάνει διατάξεις αμφίβολης συμβατότητας προς τον GDPR ή διατάξεις που χρειάζονται ερμηνεία, και επιφυλάσσεται για την εφαρμογή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η ελλιπής εξειδίκευση της νόμιμης επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων των εργαζόμενων, αλλά και η εισαγωγή ευρειών εξαιρέσεων στην ικανοποίηση δικαιωμάτων πολιτών», αναφέρει ο ΣΕΒ.

Τέλος, όπως επισημαίνει, πέρα από την υποχρέωση συμμόρφωσης, η σωστή εφαρμογή των κανόνων του GDPR μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το 32% των καταναλωτών παγκοσμίως δίνει ουσιαστική σημασία στην προστασία των δεδομένων και για 9 στους 10 από αυτούς αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τους. Παράλληλα, επιταχύνει τη διείσδυση ψηφιακών εργαλείων, ενώ ενισχύει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.