Πώς υπολογίζεται και πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους από τη ΔΥΠΑ – H στους δικαιούχους άνεργους. Αυτό αφορά στους άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ, ,  και λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας από την Υπηρεσία, ωστόσο δεν αφορά σε εκείνους που παίρνουν επίδομα μακροχρόνια άνεργων.

Τονίζουμε πως, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του Δώρου είναι ο ασφαλισμένος να επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ το διάστημα 1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Oι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το Δώρο Χριστουγέννων που δίνει η ΔΥΠΑ τα εξής:

Πώς υπολογίζεται

Το εάν θα καταβληθεί ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων (ύψους 479 ευρώ) από τη ΔΥΠΑ στους πολίτες, αυτό εξαρτάται από το διάστημα που ήταν άνεργοι οι πολίτες εντός του τρέχοντος έτους. Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας για εκείνους που λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται ως εξής:

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων.
Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα, καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.
Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, τότε δεν θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Το Δώρο αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου στους δικαιούχους μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, όπως η Τακτική επιδότηση ανεργίας, Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων, Βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων.