Ειδικότερα, όπως έχει γίνει γνωστό, περίπου στα 100.000 άτομα ανέρχονται οι .

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά τις 15 Δεκεμβρίου .

Την ενίσχυση που:

— έγιναν μακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς ανεργίας)

— παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι

— δεν λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Ειδικότερα οι δικαιούχοι οφείλουν:

Να μην είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ.
Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.

Συμπερασματικά ως μακροχρόνια άνεργοι της ΔΥΠΑ, ,  και άρα δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης, θεωρούνται όσοι/-ες έχουν συμπληρώσει χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης, λόγω ανεργίας. Και ταυτόχρονα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.