Δείτε στο για τους δικαιούχους ανέργους και τακτικά επιδόματα από τη ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως, επικρατέστερη ημερομηνία για να πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ είναι η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι επιδοτούμενοι άνεργοι από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου με 31 Δεκεμβρίου 2023.

Διευκρινίζεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.

Η πίστωση του Δώρου Χριστουγέννων ΟΑΕΔ και των τακτικών επιδομάτων γίνεται αυτόματα με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Γι’ αυτό και δεν είναι απαραίτητη η προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι χρειάζονται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταβολή προκειμένου οι πληρωμές να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ και υπολογισμός

Ολόκληρο το ποσό ανέρχεται στα 479 ευρώ. Το τελικό ύψος του ποσού που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ανέργων, εξαρτάται από τους μήνες επιδοτούμενης ανεργίας.

Ειδικότερα, η περίοδος υπολογισμού που λαμβάνει υπ’ όψιν της η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ξεκινά από την 1η Μαΐου. Αναλυτικά:

Κάθε μήνας επιδότησης αντιστοιχεί σε τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή: 3 (ημέρες) Χ 19,16 ευρώ (ημερήσιο επίδομα) = 58,47 ευρώ, για περιπτώσεις που η επιδότηση δεν καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα.
Για τους επιδοτούμενους ανέργους που εργαζόταν με αποδοχές μερικής απασχόλησης το επίδομα Χριστουγέννων ΟΑΕΔ 2023 αντιστοιχεί σε 359,25 ευρώ. Εφόσον το χρονικό διάστημα επιδότησης ανεργίας για μερική απασχόληση είναι μικρότερο, η αναλογία προκύπτει: 3 (ημέρες) Χ 14,37 ευρώ (ημερήσιο επίδομα) = 43,11 ευρώ.

Ποια άλλα επιδόματα προπληρώνονται οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Δεκέμβριο η ΔΥΠΑ καταβάλλει διπλά τα τακτικά επιδόματα που αφορούν ανέργους. Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ξεκινά σταδιακά η προπληρωμή:

Των τακτικών επιδομάτων, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας ΟΑΕΔ -ΔΥΠΑ αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

Του δώρου Χριστουγέννων στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στον ιδιωτικό τομέα η προθεσμία για το Δώρο Χριστουγέννων 2023 όσον αφορά τη πληρωμή του στους εργαζόμενους, είναι μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.