Δείτε στο ποιοί είναι οι δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα – Επίδομα 249 ευρώ το μήνα μπορούν να πάρουν από τη ΔΥΠΑ όσοι άνεργοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) και ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

 

Αναλυτικότερα, το επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 10%, για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε ΚΕΠ.

Ο τίτλος της αίτησης: Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει είτε κωδικούς taxisnet είτε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ.
ΔΥΠΑ: Τα βήματα για έγκυρη αίτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 15 ψηφιακά βήματα, για την εγκυρότητα της αίτησής τους:

Είσοδος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
Είσοδος με κωδικούς taxisnet
Καταχώρηση ΑΜΚΑ
Επιλογή υποβολή αίτησης
Επιλογή Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας
Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού
Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού
Επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
Έκδοση απορριπτικής απόφασης
Ενημέρωση του αιτούντος
Έκδοση εγκριτικής απόφασης
Έκδοση εγκριτικής απόφασης

Για την κατοχύρωση του ειδικού επιδόματος, πρέπει να κατατεθούν έως τρία δικαιολογητικά (στοιχεία). Δείτε ποια:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς, η ΔΥΠΑ αντλεί “εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους”.

ΔΥΠΑ: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι του επιδόματος, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

Ο αιτών πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
Ο αιτών πρέπει να μην υπάγεται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.)
Ο αιτών δεν μπορεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
– Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
– Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.