– Αυξημένο επίδομα ανεργίας της εξετάζεται να χορηγηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων λόγω του ότι το Ταμείο Ανάκαμψης διαθέτει 100 εκατ. ευρώ για (ευνοϊκές) αλλαγές.

Αναλυτικότερα, το ζήτημα φαίνεται πως βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ ΔΥΠΑ και ΟΟΣΑ χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι επίσημα ακόμα.

Αυτό θα αφορά μεταξύ άλλων σε:

Α. Ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για περισσότερο από 12 μήνες αλλά δεν υπερβαίνουν το διάστημα των 24 μηνών.

Για τους άνεργους αυτούς εξετάζονται τα εξής:

1.Να αλλάξουν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος ανεργίας προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο σχεδόν 25.000 άνεργοι λαμβάνουν το εφάπαξ επίδομα των 200 ευρώ και εκείνο που εξετάζεται είναι να γίνει μια αλλαγή στα κριτήρια προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

2.Να επιμηκυνθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων τουλάχιστον για εκείνους που έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλό μισθό πριν απολυθούν.

Β. Ενδέχεται να υπάρξουν αυξήσεις στα επιδόματα ανεργίας αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Μερικές από αυτές είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

Με τι μισθό αμειβόταν ο άνεργος πριν απολυθεί από τον εργοδότη του. Όπως προκύπτει από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μεταξύ ΔΥΠΑ και ΟΟΣΑ δεν είναι δίκαιο να λαμβάνει το ίδιο επίδομα ανεργίας ένας ασφαλισμένος που πριν απολυθεί αμείβονταν με μισθό 3.000 ευρώ με έναν άλλο ασφαλισμένο ο οποίος πριν απολυθεί έπαιρνε τον κατώτατο μισθό. Επίσης ένα άλλο θέμα που φαίνεται να έχει πέσει στο τραπέζι είναι οι πολίτες που είχαν υψηλές αποδοχές πριν απολυθούν να παίρνουν ένα επίδομα των 479 ευρώ την επόμενη της απόλυσης τους.
Το χρονικό διάστημα που κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές όσο δούλευε ο άνεργος.