– Έρχεται το νέο πρόγραμμα για 50.000 άνεργους – .

Πιο αναλύτικά, πρόκειται για πρόγραμμα που θα αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση για 50.000 ανέργους. Η ΔΥΠΑ θα δώσει επίδομα ύψους 1.000 ευρώ σε όσους ολοκληρώσουν το πρόγραμμα που θα αφορά πράσινες δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα, όπως και την προηγούμενη φορά, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ θα τα λάβουν μόνο όσοι συμπληρώσουν και τις 200 ώρες κατάταρτισης. Βασική προϋπόθεση η επιτυχία και στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί υβριδικά και δια ζώσης και εξ αποστάσεως, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τον Απρίλιο.