: Ο , βγαίνοντας επίσημα στον αέρα την 1η Απριλίου, ανεβάζοντας έτσι και τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας.

Αναλυτικότερα, την ανακοίνωσε επίσημα ο πρωθυπουργός την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Από την στιγμή που ο κατώτατος μισθός είναι στα 830 ευρώ, οι μισθοί των περίπου 600.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν αυτήν την αμοιβή θα κλιμακωθούν ως εξής:

χωρίς προϋπηρεσία θα είναι 830 ευρώ καθαρά
με μία τριετία θα ανέλθουν σε 913 ευρώ
με δύο τριετίες σε 996 ευρώ
με τρεις τριετίες θα φτάσουν στα 1.079 ευρώ.

Πόσο θα αυξηθεί το επίδομα ανεργίας

Επιπλέον, αφού ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει τα 830 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί από τα 479 ευρώ που είναι σήμερα σε 509 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση στα 30 ευρώ τον μήνα, από 1η Απρίλη και μετά, σύμφωνα με το ieidiseis.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια, από 650 ευρώ το 2019 σε 780 ευρώ το 2023.

Η ΓΣΕΕ πρότεινε μια αύξηση του κατώτατου μισθού περίπου 16,4%, φτάνοντας τα 908 ευρώ. Ωστόσο, η Ελλάδα κατέχει την όγδοη χειρότερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη του κατώτατου μισθού σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Η μηνιαία αμοιβή στην Ελλάδα φθάνει τις 1.031 μονάδες αγοραστικής δύναμης και υστερεί του κατώτατου μισθού σε πολλές χώρες, όπως η Ρουμανία, η Κροατία, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Πολωνία.

Τα υπόλοιπα επιδόματα που αυξάνονται μαζί με τον κατώτατο μισθό

Επίδομα μητρότητας
Επίδομα γονικής αδείας
Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων
Επίδομα αποφυλακισμένων
Επίσχεσης εργασίας
Αφερεγγυότητας εργοδότη
Εποχικά επιδόματα
Βοήθημα μη μισθωτών
Επίδομα εργασίας
Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ
Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ)
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
Προγράμματα απασχόλησης
Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις

Επίδομα ανεργίας – Οι προϋποθέσεις

Το επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) χορηγείται στους αιτούντες πρώην μισθωτούς, εφόσον:

καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση

τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.