«Τρέχουν» οι νέες προσλήψεις από ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ – Όσα πρέπει να ξέρετε για το – Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις του προγράμματος της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, δικαιούχοι είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 ευρώ μηνιαία.