Ξεκίνησαν οι ενστάσεις που μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι για το « σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)».

Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων λήγει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 3 μ.μ. και γίνεται ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Τα αποτελέσματα για το Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 ανέργους

Υπενθυμίζεται ότι χθες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων και αποκλειομένων για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)»

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 14/2022.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων: Τι περιλαμβάνει

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα 8 μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

→ Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων

→ Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)