Αιτήσεις από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλής ανεργίας της Αττικής και, συγκεκριμένα, στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά και ενδιαφέρονται να .

Τονίζεται ότι για τo για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, «με έμφαση στις γυναίκες» και αφορά σε 3.000 θέσεις του δ’ κύκλου.

Σημειώνεται πως η προσθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εκπνέει την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, στις 15:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Τα επιδοτούμενα ποσά

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες ανέρχονται:

Σε 467 ευρώ μηνιαία / 5.598 ευρώ ετήσια για ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών.
Σε 560 ευρώ μηνιαία / 6.718 ευρώ ετήσια για ανέργους, ηλικίας 50 ετών και άνω.
Σε 606 ευρώ μηνιαία / 7.277 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 30 ετών και άνω.
Σε 653 ευρώ μηνιαία / 7.837 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 50 ετών και άνω.
Σε 700 ευρώ μηνιαία / 8.397 ευρώ ετήσια για άνεργες γυναίκες, ηλικίας 30 ετών και άνω.

Ενώ σημειώνεται πως στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και τα επιδόματα αδείας.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά (), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα).

Επισημαίνεται πως το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ