: Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών, Κωνσταντίνος Μπούμπας σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς.

Η ερώτηση

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Όπως πληροφορούμαστε, η αποτελεσματικότητα ενός , καθώς και η εύρυθμη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας έγκεινται, σε μεγάλο βαθμό, στην εργασιακή σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού, αφού, αυτή προκαλεί άμεσο θετικό αντίκτυπο, τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές. Αξίζει, δε, να σημειωθεί, πως υπάρχουν, ακόμα και σήμερα, δημοτικά σχολεία, που για την λειτουργία τους στηρίζονται αποκλειστικά σε αναπληρωτές. Ως εκ τούτου, κάθε μορφή προγραμματισμού και καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί.

Την τελευταία δεκαετία, η μη πραγματοποίηση στην εκπαίδευση και οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις είχαν, ως αποτέλεσμα, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας να στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι, πριν από την οικονομική κρίση, το ποσοστό των αναπληρωτών ήταν λιγότερο από 10%, ενώ, τώρα, αποτελεί, σχεδόν, το 1/3 του συνολικού εκπαιδευτικού
προσωπικού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 1. Σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε 10.000 – 11.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με σκοπό την πλήρη κάλυψη όλων των οργανικών κενών σε όλες τις ειδικότητες διδασκόντων της Α’βάθμιας & Β ́βάθμιας εκπαίδευσης;

2. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε την πρακτική των μόνιμων διορισμών σε ετήσια βάση, ώστε οι αναπληρωτές να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται ως τρόπος κάλυψης των παγίων και διαρκών αναγκών για διδάσκοντες στην Α’βάθμια & Β ́βάθμια εκπαίδευση;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπούμπας