Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ακόμα και πάνω από έξι μήνες μπορεί να χρειαστεί να .

Αναλυτικότερα, αρκετά είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται στη , με το κράτος να αναζητά συνεχώς λύσεις.

Πέρα από τα προβλήματα που εμφανίζονται στις διαδικασίες των εξετάσεων –με αρκετές περιπτώσεις κυκλωμάτων που βοηθούν τους εξεταζόμενους να πετύχουν στις εξετάσεις, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει να αντιμετωπίσει και τις έντονες και συνεχιζόμενες καθυστερήσεις που αφορούν στην έκδοση των αδειών οδήγησης.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι ασήμαντα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή αρκετών μηνών προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους την πολυπόθητη ροζ κάρτα του διπλώματος οδήγησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών, σε περισσότερες από τις μισές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας ο μέσος όρος του δεν υπερβαίνει τις 50 ημέρες, ενώ σε αρκετές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ο μέσος όρος του υπερβαίνει τις 100 ημέρες, σε άλλες υπερβαίνει τις 150 ημέρες, ενώ υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών, υπερβαίνει ακόμη και τις 200 ημέρες.

«Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης στοιχείων που διατίθενται στο Υπουργείο μας τα οποία αφορούν σε εκδοθείσες άδειες οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση διαπιστώθηκε οτι ο μέσος όρος του συνολικά απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση άδειας οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία) ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85) ημέρες, εκ των οποίων οι εξήντα πέντε (65) ημέρες συνιστούν τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι είκοσι (20) ημέρες τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας» συμπληρώνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως υπογραμμίζει το αρμόδιο υπουργείο, οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις για τους πολίτες, ειδικότερα τους επαγγελματίες οδηγούς και στους μεταφορείς.

Τρόπος αντιμετώπισης

Προκειμένου να μειωθούν τα προβλήματα στις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών και τις περιφέρειες της χώρας να προβούν άμεσα σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικότερα τους ζητά να προχωρήσουν άμεσα στην ενίσχυση του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών.