Δημόσιο: Πώς θα βγείτε σε σύνταξη μέχρι το τέλος του 2016. Προϋποθέσεις, παραδείγματα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔22/11/2016 - 10:31 | Author: Newsroom Ipaidia

Μέχρι το τέλος του 2016 μπορούν να εξασφαλίσουν άμεση έξοδο στη σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εξασφαλίσει είτε 25ετία έως το 2010 είτε 35, 36 ή 37 έτη μέσα στο 2016.

Η ηλικία συνταξιοδότησης καθορίζεται για του περισσότερους από το έτος κατά το οποίο έκλεισαν το 50ό έως 60ό έτος της ηλικίας τους.

Οι ασφαλισμένοι χωρίζονται και συνταξιοδοτούνται σε 22 διαφορετικές κατηγορίες, υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, αναλόγως με την ημερομηνία πρόσληψής τους.

Αναλυτικά τα παραδείγματα

-Άνδρας υπάλληλος -με πρόσληψη μετά το 1983- που συμπλήρωσε το 52ο έτος το 2015 και είχε 25ετία το 2011 αλλά απέκτησε παιδί το 2014 εξομοιώνεται με τους γονείς που είχαν ανήλικο ως το 2012 και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 52ο έτος. Αν το 52ο έτος το συμπλήρωσε πριν από τις 18/8/2015, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Αν έκλεισε τα 52 ως τις 31/12/2015, συνταξιοδοτείται στα 55 με το νέο όριο ηλικίας.

-Γυναίκα υπάλληλος που προσλήφθηκε το 1982 και είχε ανήλικο παιδί στα 15 έτη υπηρεσίας έχει τρεις τρόπους για να πάρει σύνταξη, και μάλιστα άμεσα με αίτηση ως το τέλος του 2016:

α) Μπορεί να αποχωρήσει χωρίς όριο ηλικίας ως μητέρα που είχε ανήλικο στη 15ετία, εφόσον ο συνολικός της χρόνος μέχρι τις 18/8/2015 είναι 24,6 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο.

β) Μπορεί να αποχωρήσει και στα 50 (αν τα έχει συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015) και αρκούν μόνο 17,6 έτη υπηρεσίας.

γ) Μπορεί να αποχωρήσει με 32,6 ως 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχει το χρόνο ασφάλισης μέχρι 18/8/2015. Αν τα 32,6 ως 35 έτη συμπληρώθηκαν μέχρι τέλος του 2015, τότε για να υποβάλει αίτηση το 2016 θα πρέπει να είναι 58,6 ετών.

Στους πίνακες που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που χρειάζεται να πληρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με ηλικία 55 ως 60 ετών για να κάνουν αίτηση μέσα στον επόμενο μήνα.

Τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο για σύνταξη στο τέλος του 2016

Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν το 2016 στα 58,6 αν έχουν συμπληρωμένα έως τα 35 έτη ασφάλισης στο τέλος του 2015. Εναλλακτικά, οι γυναίκες που έκλεισαν το 60ό έτος μέχρι τέλος του 2015, αλλά δεν έχουν 32,6 ως 35 έτη, μπορούν να αποχωρήσουν επίσης μέχρι το τέλος του 2016 με πλήρη σύνταξη, καθώς καλύπτουν το νέο όριο συνταξιοδότησης που είναι 60 ετών και 11 μήνες. Άλλη εναλλακτική διέξοδος είναι να πάρουν μειωμένη σύνταξη με όριο τα 55 που τα έχουν ήδη συμπληρώσει.

Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 και είχαν 25 έτη ασφάλισης ως το 2010, με Δημόσιο αλλά και με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκτός Δημοσίου (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείο ΔΕΚΟ κ.λπ.) είτε πριν είτε μετά το 1983, έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν το 2016 με όριο ηλικίας 55 ετών και 11 μήνες, αρκεί να συμπλήρωσαν 37 έτη συνολικά μέχρι το τέλος του 2015. Αν τα 37 έτη τα συμπληρώνουν το 2016, τότε το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 56,9 μήνες. Ασφαλισμένος που έχει τα 37 έτη στο τέλος του 2016 και έχει ηλικία πάνω από 56,9 μήνες μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση να βγει στη σύνταξη. Αν τα 37 έτη συμπληρωθούν το 2017, οι ασφαλισμένοι θα κάνουν αίτηση εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 8 μήνες. Προϋπόθεση για όλες τις εναλλακτικές επιλογές συνταξιοδότησης με 37ετία είναι να συμπληρώνονται 25 έτη τουλάχιστον ως το 2010.

Αν η 25ετία συμπληρωθεί το 2011 ή το 2012, απαιτούνται 36 και 37 έτη αντίστοιχα συνολικού χρόνου ασφάλισης (και με διαδοχική εκτός Δημοσίου), αλλά η έξοδος στη σύνταξη προϋποθέτει να έχουν συμπληρώσει οι δημόσιοι υπάλληλοι και την ηλικία των 58 ή 59 ετών. Όσοι, λοιπόν, είχαν 25ετία το 2011 και με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου έχουν 36 έτη μέσα στο 2016 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αρκεί να έκλεισαν τα 58. Αν τα έκλεισαν στο τέλος του 2015, θα βγουν στη σύνταξη με το νέο όριο που είναι 58,6 ετών και το συμπληρώνουν φέτος.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Αν έχουν την 25ετία το 2012 και είναι 59 ετών αλλά συμπληρώνουν τα 37 έτη το 2017, θα αποχωρήσουν με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 59ο έτος το 2017 που είναι 60,2 ετών.

Για μητέρες και γονείς στο Δημόσιο ισχύουν τα εξής:

1. Γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983: Χρειάζονται 25 χρόνια και ανήλικο παιδί ως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπλήρωσαν μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Όσες έκλεισαν τα 50 στο τέλος του 2015 θα αποχωρήσουν 5 έτη αργότερα, στα 55. Όσες όμως είναι ήδη από 51 ως 55 αποχωρούν άμεσα το 2016.

2. Με 25ετία το 2011 και ανήλικο παιδί (που αποκτήθηκε) οποτεδήποτε, δηλαδή είτε πριν από το 2011 είτε το 2012 είτε το 2013 είτε το 2016, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με χαμηλό όριο ηλικίας ισχύει και για τους δύο γονείς και είναι 52 ετών μέχρι 18/8/2015 και 55 αν η ηλικία των 52 συμπληρώνεται μέχρι 31/12/2015.

3. Με 25ετία το 2012 και ανήλικο οποτεδήποτε οι γονείς στο Δημόσιο συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας των 55 ετών. Όσοι το συμπλήρωσαν ως το τέλος του 2015 αποχωρούν στα 56,6, δηλαδή με αίτηση από τον Φεβρουάριο του 2017.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Οι ασφαλισμένες στο διάστημα 1983-1992 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, που είχαν 25ετία ως το 2012 με ανήλικο παιδί, κατοχυρώνουν ευνοϊκά όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Για τις τρίτεκνες μητέρες απαιτούνται 20 έτη.

Αναλυτικά: 1. Με 25 έτη και ανήλικο το 2010, κατοχυρώνουν το όριο των 50 ετών (πλήρη σύνταξη).

2. Με 25 έτη και ανήλικο το 2011, συνταξιοδοτούνται με το όριο των 52 ετών για πλήρη και 50 ετών μειωμένη.

3. Με 25 έτη και ανήλικο το 2012, κατοχυρώνουν το όριο των 55 ετών για πλήρη ή 53 για μειωμένη.

Αν οι ηλικίες μειωμένης ή πλήρους σύνταξης συμπληρωθούν μετά τις 19/8/2015 και υπάρχουν όμως το ανήλικο και η 25ετία ως το 2012, τότε οι ασφαλισμένες αποχωρούν με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν την ηλικία που θα αποχωρούσαν με τις παλιές διατάξεις.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη από το 1986 στην παλιά Τράπεζα Πίστεως, με 25ετία το 2011 και ανήλικο παιδί τότε, κατοχυρώνει τα 52 για πλήρη σύνταξη και τα 50 για μειωμένη. Αν έκλεισε τα 50 πριν από τις 19/8/2015, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Αν όμως θελήσει να πάρει πλήρη, θα περιμένει να γίνει 52 και θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο που θα ισχύει τότε. Έστω ότι κλείνει τα 52 το 2017. Θα βγει με πλήρη στα 58,5 ετών. Θα έχει μεν αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 3,5 έτη, αλλά αποφεύγει τα 67 ή τα 62 για μειωμένη που θα αποχωρούσε αν δεν είχε 25ετία το 2011 αλλά το 2013 ή αν δεν είχε ανήλικο.

antenna  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: