Τη διαγραφή αναδρομικών χρεώσεων δημοτικών τελών και φόρων καθώς και προστίμων που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων, όταν αυτοί δήλωσαν στους δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση την οποία κατέθεσε στη Βουλή, την περασμένη Παρασκευή, η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή ευνοϊκή ρύθμιση, την οποία είχε προαναγγείλει ο «Ε.Τ.» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του από την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, η διαγραφή θα αφορά στις οφειλές δημοτικών φόρων, δημοτικών τελών και προστίμων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόμη στους δήμους. Δηλαδή, ποσά φόρων, τελών και προστίμων που ήδη έχουν καταβληθεί από τούς δημότες δεν θα επιστραφούν. Επιπλέον, από τη νέα αυτή ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα αποκαλύφθηκαν κατόπιν ελέγχων των υπηρεσιών των δήμων ή πριν από τη χορήγηση βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.

Η νέα αυτή ευνοϊκή εξέλιξη αφορά όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη προσέλθει στους δήμους τα τελευταία χρόνια, έχουν ήδη δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους και έχουν ήδη επιβαρυνθεί αναδρομικά με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, καθώς και με πρόστιμα για επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που «αποκάλυψαν». Οι περιπτώσεις των ιδιοκτητών αυτών δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ψηφισθείσα από τον Δεκέμβριο του 2019 ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, η οποία προβλέπει ότι όσοι πολίτες δηλώσουν από δω και στο εξής στους δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων που κατέχουν (αποκαλύπτοντας είτε επιπλέον -αδήλωτα μέχρι σήμερα-τετραγωνικά μέτρα ήδη δηλωμένων ακινήτων τους είτε ολόκληρα ακίνητα που είχαν αφήσει αδήλωτα) δεν θα επιβαρυνθούν με τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους της πενταετίας 2015-2019 ούτε με πρόστιμα για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλώσουν, αλλά οι υποχρεώσεις πληρωμής των φόρων και των τελών αυτών, για τις επιπλέον δηλούμενες επιφάνειες, θα «τρέχουν» από την 1η-1-2020.

Ειδικότερα, με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία περιελήφθη στο άρθρο 22 ενός πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που φέρει τον τίτλο «στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση» και κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, προβλέπεται ότι: «Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας ή κατά τη διάρκεια χορήγησης της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (σ.σ.: βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου)».

Η νέα αυτή εξέλιξη σημαίνει, πρακτικά, ότι όσοι ιδιοκτήτες δήλωσαν στους δήμους τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους ή αποκάλυψαν στους δήμους αδήλωτα ακίνητά τους, πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 4647/2019, δηλαδή πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, θα γλιτώσουν από τις αναλογούσες στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων της περιόδου 2015-2019, τις οποίες δεν πρόλαβαν να πληρώσουν μέχρι σήμερα. Τα ποσά των χρεώσεων αυτών που ήδη πλήρωσαν δεν θα τους επιστραφούν. Επίσης, οι ιδιοκτήτες αυτοί θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά όλα τα δημοτικά τέλη και όλους τους δημοτικούς φόρους που αναλογούν στις πραγματικές δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων τους και αφορούν χρονικές περιόδους από την ημερομηνία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων και μετά.

Πέραν της νέας αυτής ευνοϊκής ρύθμισης, το υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε στο άρθρο 22 του πολυνομοσχεδίου του και δύο ακόμη διατάξεις άκρως ευνοϊκές για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι διατάξεις αυτές, τις οποίες επίσης έχει αποκαλύψει και προαναγγείλει ο «Ε.Τ.» κατά το τελευταίο δίμηνο, αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα: Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα παρατείνεται μέχρι την 30ή-6-2020 (η αρχική προθεσμία είχε ήδη λήξει στις 31-12-2019). Οσοι ιδιοκτήτες δηλώσουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέχρι τις 31-3-2020 θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και στην ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 κατοχυρώνοντας απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη μέχρις ότου τα ακίνητά τους ηλεκτροδοτηθούν.

Ειδικότερα:

α) Για τους ιδιοκτήτες κτισμάτων των οποίων διεκόπη η ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε στο παρελθόν, η δήλωσή τους στους οικείους δήμους και εν συνεχεία η υπαγωγή τους στη ρύθμιση για την οικειοθελή «αποκάλυψη» των πραγματικών επιφανειών μέχρι τις 31-3-2020 θα έχει ως συνέπεια την απαλλαγή τους από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλώσουν τόσο για την περίοδο μέχρι την 31η-12-2019 όσο και μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επανηλεκτροδότησή τους. Η μόνη επιβάρυνση από την οποία δεν θα μπορούν να απαλλαγούν είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.

β) Για τους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων κτισμάτων οι οποίοι θα τα δηλώσουν για πρώτη φορά στους δήμους θα ισχύει πλήρης απαλλαγή από όλους τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη μέχρι την 31η-12-2019, ενώ από την 1η-1-2020 θα πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

2) Αυθαίρετα κτίσματα που θα νομιμοποιηθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2020: Επεκτείνεται και σε όσους πολίτες θα νομιμοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα την περίοδο από την 1η Απριλίου έως την 30ή Ιουνίου 2020 η ισχύς της ευνοϊκής ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, με την οποία παρέχεται απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών για την πενταετία 2015-2019 σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων τους στους δήμους. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς, η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4647/2019 για τα αδήλωτα τετραγωνικά παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να προλάβουν να δηλώσουν και στους δήμους τις επιφάνειες των αυθαίρετων κτισμάτων που θα νομιμοποιήσουν.

Ανοίγει αύριο Τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), από την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί τελικά σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην οποία θα είναι δυνατό να υποβάλλονται στους δήμους όλης της χώρας οι διορθωτικές δηλώσεις για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέτρα ακινήτων.

Με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ θα ενεργοποιηθούν για όλη τη χώρα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, που προβλέπουν ότι: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η-1-2020».

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά και καταβολής των οφειλόμενων ποσών στους δήμους θα είναι απλή και εύκολη για κάθε ιδιοκτήτη, καθώς θα διεκπεραιώνεται ως εξής:

1) Ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στο σύστημα TAXISnet να εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου του που είναι καταχωρισμένα στο Ε9 του και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ. Τα στοιχεία αυτά θα είναι συσχετισμένα με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.

2) Μέσω της εφαρμογής αυτής ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9. Θα μπορεί επίσης να δηλώσει και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο δήμο.

3) Αν χρειάζεται να γίνει διόρθωση και στο εμβαδόν που έχει δηλωθεί στο Ε9, αυτή δεν θα μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής της ΚΕΔΕ, αλλά ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι η διόρθωση αυτή να έχει προηγηθεί. Ομως η αύξηση δηλούμενου εμβαδού στο Ε9 θα δημιουργήσει αναδρομική χρέωση ΕΝΦΙΑ πενταετίας. Πάντως, οι διορθώσεις του Ε9 γίνονται πλέον χωρίς το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ.

4) Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις βάσεις δεδομένων του Ε9 και του ΔΕΔΔΗΕ, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, κατά την υποβολή αυτών των δηλώσεων μέσων κωδικών TAXISnet:

α) Δεν θα χρειάζεται η προσέλευση των πολιτών σε καμία υπηρεσία

β) Δεν θα χρειάζεται η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού.

5) Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων δήμων θα εισέρχονται στη συνέχεια με δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή της ΚΕΔΕ, θα παραλαμβάνουν και θα επεξεργάζονται τις ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες και θα τους ενημερώνουν για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, καθώς και για τα οφειλόμενα δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους που προκύπτουν από την 1η-1-2020 και μετά. Τα ποσά αυτά οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να τα καταβάλουν είτε με αποστολή ειδοποίησης είτε με συμπερίληψή τους στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Μόνιμη η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Δηλαδή οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν μέσω αυτής δηλώσεις στους δήμους τους για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους ή για την αποκάλυψη αδήλωτων ιδιοκτησιών τους και μετά τη λήξη της προθεσμίας των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019. Στις περιπτώσεις αυτές όμως οι πολίτες θα χρεώνονται με όλα τα προβλεπόμενα ποσά δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ αναδρομικά για την προηγούμενη πενταετία, καθώς επίσης και με τα προβλεπόμενα πρόστιμα.