Τι αναφέρουν τα στοιχεία για τα ποσοστά συμμετοχής στον .

Συγκεκριμένα, όπως γίνεται γνωστό, συνολικά 76.799 υποψήφιοι, ποσοστό συμμετοχής 71%, προσήλθαν το Σάββατο να εξεταστούν στον , για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο) (Φ.Ε.Κ. 75/ τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022), όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.).

Αναλυτικότερα, η προσέλευση των υποψηφίων έχει ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Προσήλθαν 54.915 (70%).

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Προσήλθαν 21.884 (73%).

Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά πεντακόσια είκοσι επτά (527) Εξεταστικά Κέντρα, σε σαράντα τέσσερις (44) Περιφερειακές Ενότητες.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) εντός των προσεχών ημερών.