Ποιοί έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στον . Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό πλεονέκτημα έχουν όσες και όσοι εκπληρώνουν το κριτήριο της εντοπιότητας.

Σύμφωνα με το workenter, η προκήρυξη 2Γ/2022 αναφέρει με σαφήνεια ποιες περιοχές «δίνουν» έως και 20 μόρια επιπλέον, λόγω εντοπιότητας. Σημειώστε:

Εντοπιότητα (α΄ περίπτωση) 20 μόρια:

Βόρειο Αιγαίο (μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι)
Ιωάννινα
Θεσπρωτία
Καστοριά
Φλώρινα
Γρεβενά
Κοζάνη
Πέλλα
Κιλκίς
Σέρρες
Δράμα
Ξάνθη
Ροδόπη
Έβρος

Επίσης, 20 μόρια δίνουν μικροί νησιωτικοί δήμοι, μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι.

Εντοπιότητα (β΄ περίπτωση) 10 μόρια:

Ιόνιο
Νότιο Αιγαίο

Επίσης, 10 μόρια δίνουν μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκων.

Η υψηλή μοριοδότηση της εντοπιότητας υποδηλώνει ότι όσοι υποψήφιοι διαθέτουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εντοπιότητα) σε μία από τις παραπάνω περιοχές πρέπει να συμμετάσχουν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 2022.