Διαβάστε πόσοι είναι οι επιτυχόντες του που έπιασαν τη βάση.

Σύμφωνα με το workenter, στις 20.000 υπολογίζεται ο αριθμός των υποψηφίων, που θα πιάσουν τη .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, στην πρώτη φάση ελέγχου των γραπτών, ο αριθμός των υποψηφίων που έπιασε τη βαθμολογική βάση των 55 μονάδων σε κάθε μάθημα, προσεγγίζει τις 20.000.

Εντός της εβδομάδας ξεκινάει η δεύτερη και τελευταία φάση ελέγχου των γραπτών, ώστε να προκύψει η τελική βαθμολόγηση.

Αναμένεται ότι και ο δεύτερος έλεγχος των γραπτών, θα επιβεβαιώσει το πρώτο αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με ειδικά scanner που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ.

Σημειώστε ότι, αυτοί οι 20.000 που θα πιάσουν την βαθμολογική βάση, θα διεκδικήσουν έως το τέλος τις 8.000 και πλέον μόνιμες θέσεις που θα εκδώσουν οι φορείς, με διαδοχικές προκηρύξεις.

Γραπτός ΑΣΕΠ 2022: Πως θα γίνουν οι προσλήψεις

Με συγκεκριμένο τρόπο θα γίνουν οι προσλήψεις, μέσω του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022.

Μεταξύ των 20.000 που αναμένεται να πιάσουν τη βάση, προβάδισμα στον διορισμό έχουν, όσοι συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις.

Σε αυτή τη βαθμολογία, θα υπάρξει και προσαύξηση ολίγων μορίων, που προκύπτουν από μεταπτυχιακά, άριστη γνώση ξένης γλώσσας και εμπειρία.

Η εμπειρία που γίνεται αποδεκτή και αποδίδει μέχρι πέντε μόρια για πέντε χρόνια, είναι η οποιαδήποτε, όπου και αν αποκτήθηκε, χωρίς απαραίτητα να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης.

Γραπτός ΑΣΕΠ 2022: Αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα

Έως στις αρχές Μαΐου θα εκδοθούν – όπως έγραψε πριν από λίγο αποκλειστικά το workenter, τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, της προκήρυξης 2Γ/2022.

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων, θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα 20.000 περίπου υποψηφίων, που έπιασαν την βαθμολογική βάση, δηλαδή προκρίνονται για το επόμενο στάδιο τελικής επιλογής.

Σημειώστε ότι, με βάση την προκήρυξη, δεν υπάρχει διαδικασία ένστασης για τα αποτελέσματα, των γραπτών εξετάσεων.

Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μόνο, στην διαδικασία επιλογής από τους φορείς, δηλαδή όταν οι φορείς μέσω ΑΣΕΠ, εκδώσουν προκηρύξεις και δημοσιοποιήσουν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων μπαίνουμε, πλέον, στην τελική φάση επιλογής του νέου μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.