Περισσότερες από 129.000 οι αιτήσεις για παιδιά 6-12 ετών – Από τις 23 Μαΐου μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 129.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο , το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας του υπουργείου Υγείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει 660.000 παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών και περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή σχετικών οδηγιών.

Η ενίσχυση λαμβάνεται, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος () ή μέσω Κ.Ε.Π έως την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί.

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα σε μορφή άυλης χρεωστικής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της, σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό.

Το Dentist Pass εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.