Πού και πώς πρέπει να κάνετε την αίτηση – Οι ενδιαφερόμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3, μέσω του

Το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Οι προληπτικές πράξεις που αφορούν ενδεικτικά σε:

Έλεγχο στοματικής υγιεινής
Καθαρισμό – απομάκρυνση πλακών
Φθορίωση
Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Οι γονείς ή κηδεμόνες των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά – μέλη της οικογένειας.

Η αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους ως εξής:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 (Χθες Τετάρτη ήταν τα ΑΦΜ σε 1,2)
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5, τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα δεν θα κλείνει για τα ΑΦΜ που έχουν προηγηθεί για παράδειγμα σήμερα θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2, 3, την Παρασκευή 26 Μαΐου τα ΑΦΜ που λήγουν 1,2,3,4 κοκ.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισέρχεται ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα μέσω των κωδικών Taxisnet και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α) του ανήλικου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισερχόμενου στην εφαρμογή και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Κάθε δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα (pass) ύψους 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί. Κάθε χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας μέχρι του άνω ποσού, που παρέχονται από οποιονδήποτε ιδιώτη οδοντίατρο, ενώ το ποσό είναι διαθέσιμο για ένα ημερολογιακό έτος. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα πρόσωπα για την πραγματοποίηση πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας στον ανήλικο δικαιούχο και δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο.