Εως 420 ευρώ μπορούν να πάρουν δύο κατηγορίες δικαιούχων της επιταγής ακρίβειας που θα πληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου, πριν τα Χριστούγεννα. Πληρωμές και δικαιούχοι στο

Πρόκειται για τις μόνες κατηγορίες των δικαιούχων που θα λάβουν ποσά πάνω από τα 250 ευρώ, τα οποία θα πάρουν όλοι οι υπόλοιποι.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους της έκτακτης εφάπαξ εορταστικής ενίσχυσης ανήκουν δυο κατηγορίες ευάλωτων νοικοκυριών που δεν θα ενισχυθούν απαραίτητα με 250 ευρώ (όπως οι συνταξιούχοι και τα άτομα με αναπηρία ή οι ανασφάλιστοι υπερήλικες), αλλά με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά, ανάλογα με τα τακτικά επιδόματα που εισπράττουν από τον ΟΠΕΚΑ,.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

κοινωνικής αλληλεγγύης έως τις 20 Νοεμβρίου, θα λάβουν στην πληρωμή Δεκεμβρίου διπλό ποσό επιδόματος.

Υπενθυμίζεται πως το εγγυημένο ποσό ανέρχεται σε έως 200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό που πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και σε έως 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό) . Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ.

Παραδείγματα

Έτσι, για παράδειγμα:

Νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ. Στην καταβολή του Δεκεμβρίου, θα λάβει 600 ευρώ.
Νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 350 ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου θα λάβει 700 ευρώ.

Νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη και δυο ανήλικα μέλη λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 400 ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου θα λάβει 800 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Για να δικαιούται το νοικοκυριό το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν θα πρέπει το δηλούμενο εισόδημα να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία: 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποια συγκεκριμένα όρια, για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Κερδισμένες οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Οι πλέον κερδισμένοι είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά που είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού του ΟΠΕΚΑ, καθώς θα λάβουν μιάμιση επιπλέον δόση τον Δεκέμβριο.

Δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού θα λάβουν επιπλέον 1,5 δόση, αρκεί να έχουν υποβάλλει εγκαίρως την αίτηση Α21 και να είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού για το πέμπτο δίμηνο του 2022.

Έτσι οι 735.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Παραδείγματα

Ζευγάρια με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

Οικογένεια με 1 παιδί

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ:

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 105 ευρώ

10.501 ευρώ – 17.500 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 63 ευρώ

17.501 ευρώ – 26.250 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 42 ευρώ

Οικογένεια με 2 παιδιά

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 12.000 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 210 ευρώ

12.001 ευρώ – 20.000 ευρώ:

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 126 ευρώ

20.000 ευρώ – 30.000 ευρώ:

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων: 84 ευρώ

Οικογένεια με 3 παιδιά

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 13.500 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων 420 ευρώ

13.501 ευρώ – 22.500 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων 262 ευρώ

22.501 ευρώ – 33.750 ευρώ

20/12: Έκτακτο Δώρο Χριστουγέννων 168 ευρώ