Οικονομική και τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα φαίνεται πως ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση.

Στόχος είναι τα χρήματα να διοχετευθούν για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας, η προστασία των πιο αδύναμων στρωμάτων και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα έχει ζητήσει από την Παγκόσμια Τράπεζα να χρηματοδοτήσει τριετές πρόγραμμα για τη δημιουργία 150.000 θέσεων εργασίας κατ’ έτος, συνολικού κόστους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ

Σε σχετική ερώτηση του ιστοτόπου Politico, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας επιβεβαίωσε το ελληνικό αίτημα για βοήθεια, αρνούμενος όμως να αποκαλύψει το ύψος της χρηματοδότησης που έχει ζητήσει η Αθήνα.

Όπως εξήγησε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Παγκόσμια Τράπεζα, κάθε απόφαση που αφορά τη χορήγηση δανείων υπόκειται σε έγκριση από το εκτελεστικό συμβούλιο του οργανισμού.

Κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε στον ιστότοπο ότι όντως έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει επίσημο αίτημα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι αδελφός οργανισμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όμως ασχολείται πρωτίστως με υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.