Τις – μικρές αλλά υπαρκτές – διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις που προώθησε η κυβέρνηση με την απόφαση που ελήφθη από το ΥΠΟΙΚ και θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου περί χαλάρωσης των σκίασε το “φιάσκο” με το όριο ανάληψης μετρητών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr.

Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, προβλέπει το δικαίωμα σωρευτικής ανάληψης ανά ημερολογιακό μήνα έως του ποσού των 1.800 ευρώ. Για την ακρίβεια, ορίζεται ότι “μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα”.

Ουσιαστικά, εισάγεται ένα λογιστικό τρικ. Με την αλλαγή στο χρονικό όριο ανάληψης των μετρητών (από εβδομάδες και 14ήμερα σε ημερολόγιο μήνα), αντί να αυξάνεται ή έστω να παραμένει σταθερό το όριο ανάληψης, στην ουσία μειώνεται σε ετήσια βάση.

Η μείωση φτάνει στα 240 ευρώ περίπου τον χρόνο (των 52 εβδομάδων) ή σε περίπου 5 ευρώ την εβδομάδα ή περίπου 10 ευρώ τον μήνα.

Πώς προκύπτει η μείωση

Σήμερα ισχύει η δυνατότητα για ανάληψη 420 ευρώ επί 52 εβδομάδες, δηλαδή για 840 ευρώ το 14ήμερο ή για 21.840 ευρώ για κάθε έτος. Μόνο που σήμερα το έτος υπολογίζεται ότι έχει 52 εβδομάδες, ενώ, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΥΠΟΙΚ, θα υπολογίζεται ημερολογιακά και, έτσι, θα “χάνονται” κάποιες εβδομάδες. Δηλαδή, από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η απόφαση του ΥΠΟΙΚ, θα δίδεται η δυνατότητα ανάληψης για 415 ευρώ περίπου την εβδομάδα ή 831 ευρώ περίπου το 15ήμερο, ή 21.600 ευρώ ετησίως για τις 52 εβδομάδες του μήνα αν κάποιος επιλέξει να “τραβήξει” συνολικά τα λεφτά που δικαιούται.

Η μόνη περίπτωση –αναφέρουν πηγές του οικονομικού επιτελείου– να διατηρήσει κάποιος το δικαίωμα ανάληψης που υπάρχει τώρα είναι να το ασκεί… ευλαβικά, εκταμιεύοντας το ποσό ακόμα και αν δεν το χρειάζεται. Διαφορετικά, θα έχει “πέναλτι” στα λεφτά που μπορεί να σηκώσει για κάθε ημέρα του ημερολογιακού μήνα που περνά το όριο των 1.800 ευρώ.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, παραμένει μετά την 1η Σεπτεμβρίου η πρόβλεψη ότι η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσομένους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες, και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα.

Ο δικαιούχος θα μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των 1.800 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο με μία ή περισσότερες αναλήψεις τον ημερολόγιο πάντα μήνα, αναφέρει η ΕΕΤ.

Οι έλεγχοι θα παραμείνουν

Η ουσία, πάντως, παραμένει ότι δύο και πλέον χρόνια μετά την επιβολή τους τα capital controls παραμένουν… εδώ, χωρίς ουσιαστικές διαφορές, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, η νέα απόφαση φέρνει μια “ανάσα” ειδικά για τις εταιρείες που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, αλλά και για τους ιδιώτες.

Η ίδια η απόφαση του ΥΠΟΙΚ δείχνει ότι, αν δεν αναστραφεί ριζικά η τάση στη ροή κεφαλαίων προς το τραπεζικό σύστημα, η “θηλιά” των κεφαλαιακών ελέγχων δεν πρόκειται να φύγει από την ελληνική οικονομία.

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις, αλλά και για άλλες συναλλαγές

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ, ενημερωτικό υλικό της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αλλά και τραπεζικούς κύκλους, προωθούνται και μια σειρά από διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις, τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, για ασφαλιστικά συμβόλαια, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τους επαγγελματίες αγρότες και πολλές άλλες ειδικές ομάδες.

Άνοιγμα λογαριασμού

Στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ αναφέρεται ότι “επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι”.

Ουσιαστικά, δηλαδή, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί, όψεως ή καταθετικοί, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα. Απαγορεύεται, επίσης, η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών.

Αντιθέτως, θα επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Επιπλέον, θα επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά για συγκεκριμένες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν.

Οι συναλλαγές αυτές που επιτρέπονται για επιχειρήσεις αλλά και για πολίτες και επιμέρους κατηγορίες εργαζόμενους αγρότες, ασφαλισμένους και άλλους συναλλασσόμενους είναι:

– Η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού.

– Η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα για συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015.

– Η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων.

– Η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring).

– Η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών αγροτών.

– Η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας.

– Η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα.

– Το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης.

– Η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα.

– Η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από μια τράπεζα σε άλλη, στην οποία αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό.

– Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

– Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για τον σκοπό της διενέργειας εράνων.

– Το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών.

– Το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών.

– Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητή ή σπουδαστή.

– Το άνοιγμα ενός λογαριασμού για την εξυπηρέτηση δανείου.

– Το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π/ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων.

– Η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς.

– Το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα.

– Το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία.

– Το άνοιγμα ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.