Σύγχυση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε στο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό και η οποία αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομης θέρμανσης.

Η τροπολογία προβλέπει πως δεν απαιτείται πλέον η από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης.

Η ασάφεια της ρύθμισης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για τον Χωρικό Σχεδιασμό ως τροπολογία, μαζί με πλήθος άλλων τροπολογιών που κατατέθηκαν στη Βουλή παραμονές Χριστουγέννων και δεν συζητήθηκαν καν, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης και πλήθος ερωτημάτων και ερμηνειών για το τι ήθελε να πει ο νομοθέτης.

Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η οποία υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα από τις προθέσεις του νομοθέτη, η έκφραση «δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα» δεν μπορεί ποτέ να αφορά την παράκαμψη των των πολυκατοικιών (η οποία ασφαλώς δεν αποτελεί «όργανο αρχής ή φορέα»), αλλά το ότι, αν κάποιος νόμιμα από πλευράς συνιδιοκτησίας, μπορεί να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα μέτρησης ή κεντρικής θέρμανσης, δεν χρειάζεται άδεια ή έγκριση από καμιά πολεοδομική ή άλλη δημόσια αρχή.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ αν ο νομοθέτης ήθελε πράγματι να επιτρέψει την μονομερή και αυθαίρετη αποχώρηση από τα υπάρχοντα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των πολυκατοικιών, γεγονός που θα δημιουργούσε συνθήκες «ζούγκλας» σε όλες τις πολυκατοικίες και δεκάδες χιλιάδες προσφυγές στα Πρωτοδικεία της χώρας, θα έπρεπε να τροποποιήσει ρητά τις διατάξεις του Π.Δ. 420/1987, που ρυθμίζουν το θέμα αυτό, ή έστω τις διατάξεις περί οριζοντίου ιδιοκτησίας του Ν. 3741/1929, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Καταγγέλλει δε ότι ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό θέμα δεν είναι δυνατόν να περάσει συγκαλυμμένα σε άσχετη διάταξη, χωρίς καμιά απολύτως διαβούλευση.

Η τροπολογία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.20160 (Ν. 4447/2016) αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου, ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».
Με βάση τις αναφορές περί της τοποθέτησης αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου (όπως για παράδειγμα η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας) η ερμηνεία που προκύπτει είναι ότι δεν απαιτείται πλέον από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά ένας ιδιοκτήτης.