Αλλαγές στα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή των .

Με τις προωθούμενες διατάξεις, οι ποινές για τα ανασφάλιστα οχήματα ξεκινούν από 250 ευρώ για τα δίκυκλα, αυξάνουν στα 500 ευρώ για τα επιβατηγά και καταλήγουν στα 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης.

Όσον αφορά στο «ποινολόγιο» για την εκπρόθεσμη εξόφληση των καθιερώνεται κλιμακωτό πρόστιμο σε συνάρτηση με το χρόνο καταβολής του τιμήματος.

Τελευταία προθεσμία καταβολής των τελών θα είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, για ένα μήνα καθυστέρησης (αν τα τέλη καταβληθούν τον Ιανουάριο), επιβάλλεται πρόστιμο 25% επί της αξίας των τελών. Το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50% αν η αποπληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο και κλιμακώνεται στο 100% από τον Μάρτιο.

Εντός του καλοκαιριού θα ακολουθήσουν ακόμη τέσσερα νομοσχέδια που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τη λειτουργία των ΔΕΚΟ, τις συναλλαγές με χαρτόσημο και τα κίνητρα για συγχωνεύσεις.

Οι αλλαγές στις ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΕΤΑΔ κ.λπ.) που εποπτεύονται από το Υπερταμείο, θα έχουν ως βασικό πρότυπο τη ΔΕΗ. Θα επικεντρώνονται στον διορισμό διοικήσεων από την αγορά, με βάση τυπικά και επαγγελματικά προσόντα, χωρίς τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ενώ θα αναζητηθούν λύσεις κατάλληλες για την κάθε επιχείρηση ανάλογα με τη δραστηριότητά της. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δημιουργία νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, με κατεύθυνση την ενίσχυση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε κλάδους αιχμής με έμφαση τις νέες τεχνολογίες και τις πράσινες επενδύσεις.
Οι νέες ρυθμίσεις για το τέλος χαρτοσήμου θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την κατάργηση του για ορισμένες συναλλαγές με αποτέλεσμα να μειωθούν οι επιβαρύνσεις και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Ο μετασχηματισμός του χαρτοσήμου σε «ψηφιακό τέλος συναλλαγής» είναι ένα δύσκολο (λόγω πολυπλοκότητας) έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων, την ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και τον καλύτερο προγραμματισμό των έργων, συστήνεται μηχανισμός για την διασφάλιση της απαιτούμενης συντήρησης των έργων και ξεχωριστός λογαριασμός χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Με στόχο την ισχυροποίηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, θα καθιερωθούν φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων καλύπτοντας τα «κενά» με νέα υψηλότερα φορο-μπόνους για την απορρόφηση των μικρών εταιριών από μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα καθώς διαπιστώθηκε ότι το ισχύον καθεστώς για μείωση φορολογίας κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση για 9 έτη είναι περιορισμένης αποδοτικότητας.

Με την ενίσχυση των φόρο-εκπτώσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως δικηγόροι, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί θα αναπτυχθούν και θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί καθώς πέραν των ελαφρύνσεων οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ανοίγουν τον δρόμο για την ένταξη στα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τις έρευνες, το 84% των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ