: Νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο.  Πώς θα είναι το νέο σύγχρονο και ψηφιακό Τι αλλάζει στις και όσους θέλουν να εργαστούν στο κράτος.

Νέο σύγχρονο και ψηφιακό

 

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι « (ίσως και δύο φορές τον χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με , ενώ θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες». Συμπλήρωσε πως, σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικής διατριβής θα αναγνωρίζεται και θα μετράει, εφόσον αυτά είναι συναφή με τη θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «είναι άδικο να μετράει ο βαθμός του πτυχίου, διότι δεν είναι ίδια όλα τα . ‘Αλλο είναι ένα 9 από ένα γνωστό παγκοσμίως πανεπιστήμιο και άλλο ένα 9 από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο».

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν 12.500 προσλήψεις -πέραν αυτών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς- και ότι το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2022, ενώ το 2021 θα είναι έτος αναβάθμισης του και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του.

 

Ηδη ο κ. Θεοδωρικάκος έχει ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις µε τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, µε στόχο να ενσωµατώσει τα εποικοδοµητικά σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στο νοµοσχέδιο και να «χτίσει» τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στη Βουλή.

 

Βασική επιδίωξη της µεταρρύθµισης του είναι να προσλαµβάνεται στο εξής «ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση». Οι γραπτές δοκιµασίες για την είσοδο στο ∆ηµόσιο θα διεξάγονται ηλεκτρονικά, για το σύνολο των µόνιµων θέσεων, στα πρότυπα των πανελλήνιων εξετάσεων.

Οπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα «Π», «επιταχύνουµε την προώθηση της µεταρρυθµιστικής ατζέντας. Το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στο επόµενο µεγάλο βήµα, που είναι η αναβάθµιση, η ψηφιοποίηση, ο εκσυγχρονισµός του και η υλοποίηση της αξιοκρατίας στον δηµόσιο τοµέα. Θα υπάρξει προγραµµατισµός προσλήψεων και άµεση υλοποίησή τους. Οι πιο άξιοι θα στελεχώσουν τις θέσεις µε τα αντίστοιχα προσόντα».

Ο υπουργός Εσωτερικών τονίζει στην ίδια δήλωση ότι «η εµπιστοσύνη στη σχέση πολίτη και κράτους κερδίζεται µέσα από γενναίες µεταρρυθµιστικές τοµές, τις οποίες είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε. Η επιτυχία, η διάρκεια και το εύρος τους εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις συναινέσεις και τις συγκλίσεις που θα καταφέρουµε. Γι’ αυτό εγκαινιάσαµε έναν ειλικρινή διάλογο ουσίας, θέσεων και προτάσεων µε όλο το πολιτικό φάσµα. Στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε όλοι µαζί το νέο πλαίσιο υπηρεσιών προς τον Ελληνα πολίτη, µε µεγαλύτερη ταχύτητα, αξιοπιστία, σεβασµό και περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά». Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τις προσλήψεις για το 2021, που θα γίνουν για τελευταία φορά µε τον «παραδοσιακό» τρόπο και θα είναι 8.620 µε την αναλογία 1:1 (µία πρόσληψη µόνιµου υπαλλήλου για κάθε µία αποχώρηση), 954 έκτακτες προσλήψεις για την αντιµετώπιση της κρίσης λόγω της πανδηµίας, αλλά και για τη διαχείριση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, καθώς και 2.618 προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Παράλληλα, το 2021 θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία που θα ισχύει κάθε χρόνο πλέον για τις προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ετσι, τον Μάιο προβλέπεται να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή αιτηµάτων για προσλήψεις από όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου (υπουργεία, δήµους, περιφέρειες κ.λπ.). Ακολουθεί η επεξεργασία των αιτηµάτων από το υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις.

Μετά τις δεδοµένες προσλήψεις, όπως είναι π.χ. όσοι αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή από τις Σχολές της Αστυνοµίας, ακολουθούν οι προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση, όπως για παράδειγµα οι προσλήψεις στις Ενοπλες ∆υνάµεις τα επόµενα χρόνια, που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, µε ένα σύστηµα που εξελίσσεται διαρκώς τεχνολογικά, µε τη χρήση συγκεκριµένων αλγορίθµων, το υπουργείο Εσωτερικών µελετά ποια από τα αιτήµατα για προσλήψεις µπορούν να ικανοποιηθούν µέσω της κινητικότητας, µέσα δηλαδή από τη µετακίνηση ενός δηµόσιου υπαλλήλου από άλλη υπηρεσία. Προσεχώς, µάλιστα, εξετάζεται το σύστηµα αυτό να βελτιωθεί µε τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης (ΑΙ).

Αυτή η φάση εκτιµάται ότι απαιτεί περί τους τρεις µήνες για να ολοκληρωθεί και έτσι τον Σεπτέµβριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συµβούλιο για την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων. Τον Ιανουάριο της επόµενης χρονιάς εκδίδεται από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τον διαγωνισµό, ο οποίος θα είναι γραπτός και ηλεκτρονικός και θα «τεστάρει» τα γνωστικά πεδία, τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των υποψηφίων.

Η τελευταία αυτή εξέταση θα γίνεται µε την αξιοποίηση καθηγητών από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα Ψυχολογίας της χώρας, µε το ΥΠ.ΕΣ. να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση για το στάδιο αυτό µέσω της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι δε ερωτήσεις που αφορούν στα γνωστικά πεδία προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης µε ειδικό λογισµικό από ένα σύνολο ερωτήσεων που απαρτίζουν την Τράπεζα Θεµάτων, την ευθύνη της οποίας έχει το ΑΣΕΠ.

Για θέσεις µε εξειδικευµένα προσόντα, οι υποψήφιοι θα περνούν επίσης από ειδικό γνωστικό τεστ ή πρακτική δοκιµασία ή συνέντευξη.

Αλλη µία αλλαγή που φέρνει το νέο σύστηµα είναι ότι το µεταπτυχιακό ή το διδακτορικό θα προσφέρει έξτρα µοριοδότηση µόνο αν έχει γίνει σε αντικείµενο συναφές µε τη θέση που έχει προκηρυχθεί.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται τον Απρίλιο, µε την τελική κατάταξη των υποψηφίων και τη δηµοσίευση του πίνακα διοριστέων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανένας φορέας του ∆ηµοσίου δεν θα µπορεί να προβεί σε πρόσληψη νέου υπαλλήλου αν, πρώτον, δεν διαθέτει ψηφιακό οργανόγραµµα και, δεύτερον, δεν έχει καταθέσει σαφές περίγραµµα της θέσης που θα προκηρυχθεί για να καλυφθεί µε νέα πρόσληψη.

Ολα τα παραπάνω, φυσικά, είναι ζητήµατα που θα τεθούν σε δηµόσια διαβούλευση και ενδέχεται ανά πάσα στιγµή µέχρι την κατάθεση του νοµοσχεδίου στη Βουλή να υποβληθούν σε αλλαγές και τροποποιήσεις.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο εκσυγχρονισµός και η ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ και ο νέος τρόπος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο είναι µία από τις πέντε µείζονες µεταρρυθµίσεις τις οποίες προετοιµάζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος µε το επιτελείο του το τελευταίο διάστηµα. Οι άλλες τέσσερις, που θα υλοποιηθούν τους επόµενους µήνες, είναι οι εξής:

• Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση στην περιφερειακή και τοπική. Με βάση το πόρισµα της επιτροπής του συνταγµατολόγου Ξενοφώντα Κοντιάδη, θα επιχειρηθεί το πλήρες ξεκαθάρισµα αρµοδιοτήτων ανάµεσα στο κεντρικό κράτος, τις περιφέρειες και τους δήµους, υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ο νέος Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης.
• Ο νέος εκλογικός νόµος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε στόχο τη διασφάλιση της κυβερνησιµότητας στους δήµους και στις περιφέρειες.
• Τηλεργασία στο ∆ηµόσιο, µε τη θεσµοθέτηση του νέου αυτού τρόπου εργασίας, ώστε να καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εργαζοµένων.

Ποιές αλλαγές έρχονται στις προσλήψεις στο Δημόσιο σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πρωινή εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Πιο σύγχρονο και ψηφιακό θα κάνει το ΑΣΕΠ, το νέο σύστημα όπως διευκρίνησε ο υπουργός, ο οποίος εκτίμησε ότι το σχετικό νομοσχέδιο για το asep.gr θα είναι έτοιμο προς διαβούλευση σε περίπου 10 ημέρες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι «θα γίνονται γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο (ίσως και δύο φορές τον χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με , ενώ θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες». Συμπλήρωσε πως, σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικής διατριβής θα αναγνωρίζεται και θα μετράει, εφόσον αυτά είναι συναφή με τη θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «είναι άδικο να μετράει ο βαθμός του πτυχίου, διότι δεν είναι ίδια όλα τα πανεπιστήμια. ‘Αλλο είναι ένα 9 από ένα γνωστό παγκοσμίως πανεπιστήμιο και άλλο ένα 9 από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο».

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν 12.500 προσλήψεις -πέραν αυτών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς- και ότι το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2022, ενώ το 2021 θα είναι έτος αναβάθμισης του ΑΣΕΠ και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του.

Ο Δ. Μπράτης, σε σχόλιό του αναφορικά με τις με τις γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις και τους διορισμούς στο δημόσιο, ανέφερε:

Με πανελλήνιες εξετάσεις και ψυχομετρικά τεστ θα γίνονται πλέον όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο,όπως εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ.Θεοδωρικάκος.

Το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει στο επόμενο διάστημα στη βουλή θα είναι οι αλλαγές στο ΑΣΕΠ,που θα περιλαμβάνουν τον γραπτό διαγωνισμό,και το δεύτερο η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια και στους δήμους,μη εξαιρουμένων των σχολείων και των νοσοκομείων.

Στην ερώτηση αν ο διαγωνισμός θα ισχύσει και για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση,ο κ.Θεοδωρικάκος είχε απαντήσει ,στις 13/ 10/20 ,που είχαμε συνάντηση μαζί του ,ως ΑΔΕΔΥ,ότι η εκπαίδευση έχει άλλη νομοθεσία για τις προσλήψεις,όμως θα δώσουν τις προτάσεις τους στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας ,προκειμένου να τις αξιοποιήσει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Γραπτός διαγωνισμός παντού και στην εκπαίδευση.
*Εξυπακούεται ότι οι όποιες αλλαγές γίνουν δεν αφορούν τους 10.500 μόνιμους διορισμούς,οι οποίοι θα γίνουν με το ισχύον σύστημα ,αλλά το μέλλον.

Με πληροφορίες από τα Παραπολιτικά