Ο αυξάνεται στα 830 ευρώ αλλάζει και το που έρχεται σε λίγο καιρό. Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή για το Δώρο Πάσχα πρέπει να γίνει μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή για φέτος θα πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι και την 1η Μαΐου.

Τονίζεται ότι ο νέος κατώτατος μισθός είναι 830 ευρώ μικτά, που σημαίνει 706 ευρώ καθαρά.

Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι 14, συγκεκριμένα είναι το Δώρο Πάσχα που είναι μισός μισθός, το επίδομα αδείας που είναι επίσης μισός μισθός και το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ολόκληρος μισθός.

Μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα online και με λίγα κλικ, πατώντας .

Το Δώρο Πάσχα για κάποιον που έχει προσληφθεί στην επιχείρηση που εργάζεται από τουλάχιστον 1/1/2024 είναι 432.29 ευρώ.

Από την στιγμή που ο κατώτατος μισθός είναι στα 830 ευρώ, οι μισθοί των περίπου 600.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν αυτήν την αμοιβή θα κλιμακωθούν ως εξής:

χωρίς προϋπηρεσία θα είναι 830 ευρώ καθαρά
με μία τριετία θα ανέλθουν σε 913 ευρώ
με δύο τριετίες σε 996 ευρώ
με τρεις τριετίες θα φτάσουν στα 1.079 ευρώ.